John Schoemaker Lid van Verdienste van de Atletiekunie

20 november 2015
Vorige

Tijdens de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor Vrijwilligers (20 november jl) heeft John Schoemaker uit handen van voorzitter Theo Hoex het lidmaatschap van verdienste van de Atletiekunie in ontvangst genomen.

Het lidmaatschap van verdienste kan onder andere worden toegekend aan ‘diegene die zich in internationaal of nationaal verband op bestuurlijk en/of organisatorisch gebied zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport.’


John Schoemaker in het midden

John Schoemaker, geboren 11 november 1947) heeft er al een behoorlijke Atletiek carriere op zitten. Bij AAV 36, Alphen aan den Rijn, begint hij in 1987 zijn loopbaan als official waar hij promoveert als nationaal scheidsrechter. Tussentijds is hij gewestelijk starter geworden en in 2003 wordt hij ITO (Internationaal Technisch Official). Bij AAV 36 heeft hij uiteindelijk diverse taken vervuld: van bestuurslid tot lid WOC en van wedstrijdsecretaris tot jurylid. Ook was hij actief bij diverse grote NK’s.  Aan het rijtje kunnen we de volgende activiteiten nog toevoegen:

  • April 1998 tot en met november 2010: lid van de Unieraad;
  • Januari  2004 tot en met maart 2015: lid van Werkgroep Jurykader / Commissie Wedstrijdatletiek, onder andere als portefeuillehouder Beoordelingen en later de portefeuille Benoemingen. In deze hoedanigheid was John ook nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van landelijke kaderdagen voor officials  en themadagen voor juryleden.
  • Vanaf juni 2012 tot heden: lid van de werkgroep accommodatiezaken (adviseur en inspecteur accommodaties).

Gelet op de lange periode waarin John zich heeft ingezet voor landelijke atletiekactiviteiten, zijn grote kennis en expertise van en bijdrage aan juryzaken binnen de atletiek, én zijn specifieke deskundigheid op het gebied van de gehandicaptenatletiek (IPC) is de benoeming tot lid van verdienste geheel in verhouding met andere toekenningen.