Lintjesregen 2019

26 april 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Met dank aan de clubs voor het onder de aandacht brengen, feliciteren we de volgende toppers met hun Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen van 2019! 

Vandaag, vrijdag 26 april, ontvingen Hugo Tijsmans en Ans van Maanen beiden een Koninklijke Onderscheiding.

Hugo Tijsmans: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 26 april heeft Hugo Tijsmans tijdens de traditionele lintjesregen voor Koningsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Op feestlocatie Alcazar (Puttershoek) ontving Hugo van waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard Govert Veldhuijzen de onderscheiding voor Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hugo is vermoedelijk de breedst opgeleide en meest allround vrijwilliger die de Atletiekunie kent. Na zijn eigen sportcarrière als atleet heeft Hugo vrijwel alle trainerscursussen doorlopen alsook verreweg de meeste juryopleidingen voltooid. Aansluitend is Hugo vele jaren actief geweest als docent zowel voor de succesvolle cursus Trainer Loopgroepen als voor vele jurycursussen. Als official was Hugo in Nederland op het hoogste niveau actief in tal van verschillende functies (waaronder waarnemer, technisch gedelegeerde, lid van de jury d'appel). Van groot belang is ook de bijdrage die Hugo heeft geleverd als lid van de werkgroep die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor juryopleidingen. 

Op bestuurlijk vlak is Hugo behalve in zijn eigen vereniging AV Sparta ook actief geweest in het bestuur van het toenmalige district West ll. Vanuit dit districtswerk ontstond de belangstelling voor de landelijke organisatie en vanaf vermoedelijk 1978 tot 1993 is Hugo namens district West ll actief geweest als lid van de Unieraad van de Atletiekunie. lnmiddels heeft Hugo een aantal van zijn functies beëindigd, maar waar hij sommige functies afstoot, worden nieuwe functies opgepakt. De afgelopen jaren is hij onder meer zeer gewaardeerd lid van de werkgroep van de Stichting Atletiekerfgoed, die dankbaar gebruik maakt van zijn accuratesse, zijn uitgebreide geschiedkundige kennis van de atletiek en zijn grote kennis van atleten, bestuurders en verenigingen.


Foto v.l.n.r. Burgemeester Govert Veldhuijzen, Hugo Tijsmans en diens vrouw

Ans van Maanen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 26 april was in het Leerhotel in Amersfoort ook Ans van Maanen aan de beurt. Uit handen van Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, ontving zij de onderscheiding voor Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ans was van 1974 tot en met 2000 actief voor de lokale atletiekvereniging NOP (NoordOostPolder). Binnen de atletieksport was zij naast haar eigen activiteiten als trainster, vooral actief in de opleiding en begeleiding van trainers. Al in de jaren 90 werd zij als vrijwilliger lid van de sectie kaderopleidingen van de Atletiekunie waar Ans de rol van secretaris / penningmeester vervulde. Met de opkomst van het sportief wandelen in Nederland (en de verschillende varianten daarin zoals nordic walking en briskwalking) heeft Ans zich hierop toegelegd en is zij van grote betekenis geweest voor de verdere ontwikkeling daarvan. ln 2005 en 2006 vervulde Ans op het bondsbureau van de Atletiekunie de (betaalde) functie van coördinator Sportief Wandelen, was zij docent voor de opleidingen en bijscholingen op dit gebied en stimuleerde ze het ontstaan van wandelgroepen binnen atletiekverenigingen. 

ln de jaren 2007 en 2008 was Ans opnieuw lid van de Commissie Technisch kader (de voortzetting van de sectie kaderopleidingen) van de Atletiekunie met als portefeuille sportief wandelen. Ans kan getypeerd worden als een inspirerende en enthousiaste promotor van de wandelsport en de recreatieve loopsport. Een hartelijke en warme persoonlijkheid die op laagdrempelige wijze mensen in beweging brengt.