Maatschappelijk Financieren maakt bouwwensen voor atletiekaccommodatie haalbaar

19 november 2018
Accommodatie Vorige

Veel verenigingen hebben de wens voor een nieuwe kogelslingerkooi, extra sprintbaan of de bouw van een indoor atletiekhal, maar krijgen de financiering niet rond. Maatschappelijk Financieren® biedt verenigingen een financieringsmodel om zo’n project toch mogelijk te maken.

Maatschappelijk Financieren® is net zo oud als de atletieksport. Het principe dateert van het begin van de negentiende eeuw, toen Nederland veel armoede kende en maatschappelijk financieren een manier was om dit tegen te gaan. Nederland behoort inmiddels tot de meest welvarende landen van de wereld, maar publiek geld wordt steeds minder vaak ingezet om wensen die sportclubs hebben te realiseren. “Maatschappelijk Financieren® kan jouw sportclub minder afhankelijk maken van subsidies. Vanwege hun lange ervaring hebben zij voor kleinere én grotere projecten een laagdrempelig en betrouwbaar stappenplan in het leven geroepen”, verduidelijkt algemeen directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie. Sinds 1999 heeft Maatschappelijk Financieren® al bijna 400 miljoen euro aan financiering voor maatschappelijke voorzieningen weten te realiseren.

Juiste financiering

Maatschappelijk Financieren® hanteert een financieringsmethode om kapitaal aan te trekken tegen gunstige (rente)voorwaarden. Samengevat bestaat die methode uit vijf opeenvolgende processtappen waardoor een financiering snel tot stand komt. Het proces start met een vrijblijvende financieringsaanvraag. Daaropvolgend ontvangt de vereniging een financieringsvoorstel. Indien dat voorstel tegemoet komt aan de verwachtingen van de vereniging, wordt de financieringsaanvraag in behandeling genomen en verder afgewikkeld.

“We hebben de afgelopen periode veel positieve reacties gekregen van verenigingen over de manier waarop de Atletiekunie meedenkt en zoekt naar mogelijkheden om wensen met betrekking tot de accommodatie financieel haalbaar te maken”, vervolgt De Zwart. “Atletiekaccommodaties worden in het gehele land multifunctioneel gebruikt door scholen, fysiotherapiepraktijken, bootcampers et cetera. Multifunctioneel gebruik vraagt echter om investeringen in en rondom de accommodaties. Wij zien in Maatschappelijk Financieren® een ideale partner voor verenigingen om dit allemaal mogelijk te maken.”

Kijk voor meer informatie op www.maatschappelijk-financieren.nl of neem contact op met Bob Thomassen

Foto: Lars van Hoeven