Najaarsvergadering Unieraad

28 november 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Donderdagavond 28 november stond de unieraad in het teken van 2020: het jaarplan en de begroting van de Atletiekunie zijn deze avond besproken en goedgekeurd. Ook heeft de unieraad twee bestuursleden  herbenoemd en is voormalig topatlete Esther Akihary toegetreden tot het bestuur.

Terugblik 2019

Hoewel de vergadering voornamelijk in het teken stond van het komende jaar, blikte voorzitter Eric van der Burg in zijn openingswoord natuurlijk terug op het afgelopen jaar. Daarin was er vanzelfsprekend aandacht voor de sportieven successen van TeamNL op de toernooien afgelopen zomer met als uitschieters de medailles tijdens de WK para-atletiek en de twee gouden medailles van Sifan. Op bestuurlijk vlak was er aandacht voor de herbenoeming van Sylvia Barlag als councilmember van de IAAF, dat inmiddels onder de naam World Athletics opereert. Dichterbij huis stond Eric stil bij het prachtige Nederlandse Kampioenschap in Den Haag, de voortgang van Hardlopen.nl en de implementatie van Volta, het nieuwe CRM-systeem, van de Atletiekunie. 

Plannen 2020

Tijdens de vergadering zijn het jaarplan en de begroting voor 2020 goedgekeurd. Na consultatie van stakeholders tijdens de kieskringoverleggen in de verschillende regio’s is extra focus aangebracht op de verdere versterking van kaderontwikkeling bij clubs, welke aanpassing zeer gewaardeerd werd door de unieraad. 

Benoemingen

Voormalig topatlete Esther Akihary werd benoemd als nieuw bestuurslid van de Atletiekunie, met als aandachtsgebied topsport. Voor een nadere kennismaking met Esther vind je hier een interview. Penningmeester Cees Goosen en bestuurslid Hans Slager werden herbenoemd voor een nieuwe periode.