Najaarsvergadering unieraad donderdag 30 november 2017

09 november 2017
Vorige

Op donderdag 30 november is de najaarsvergadering van de unieraad in het Hotel en Congrescentrum te Papendal. De vergadering, voorafgegaan door een broodje, vangt aan om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.

 

De agenda staat hieronder, de bijbehorende stukken zijn indien van toepassing te downloaden via de aanklikbare link:

0. Opening 

1. Mededelingen & ingekomen stukken 

a. Overlijden Joop Waterreus 

b. Nieuwe algemeen directeur 

c. Nieuwe controller 

2. Notulen vergadering 18 mei

3. Jaarplan 

a. Mutatie overzicht / oplegger jaarplan 

b. Jaarplan 2018

4. Begroting 

a. Contributievoorstel

b. Begroting 2018

c. Toelichting op de begroting

d. Bezuiniging personele kosten 

5. Reglementen 

a. Wijzigingsoverzicht Staturen en AR  

b. Statuut 

c. Algemeen Reglement 

d. Overgangsregeling 

6. Benoeming & afscheid 

a. Voorzitter Atletiekunie 

7. Rondvraag & Wvttk 

a. Unieraadbijeenkomsten 2018: 

I. Maandag 23 april 2018 

II. Maandag 29 november 2018 

8. Sluiting