Najaarsvergadering Unieraad stemt in met jaarplan 2016

27 november 2015
Vorige

Op donderdag 26 november 2015 vond op Papendal de najaarsvergadering van de unieraad plaats. Tijdens de vergadering is het Jaarplan 2016 van de Atletiekunie en de bijbehorende Begroting 2016 door de unieraad vastgesteld.

Terugblik en ambities voor 2016

In het openingswoord blikte Theo Hoex natuurlijk terug op het succesvolle sportjaar dat we tot op heden achter de rug hebben. Daarnaast gaf Theo een toelichting op de ambities van de Atletiekunie om samen met partners na de EK Atletiek 2016 ook andere Europese toernooien naar Nederland te halen - zoals eerder genoemd de EK cross 2018, de EK Indoor 2019 en de EK Indoor 2018 voor Masters. Realiteit vandaag de dag was ook het aanhalen van de financiële situatie in de sport in het algemeen, de begroting van NOC*NSF en de rol van De Lotto voor de sport. "Daar vinden we ook als Atletiekunie grote uitdagingen voor de toekomst", aldus Theo. Met een woord van dank aan alle vrijwilligers, en een moment van gedachte aan de atletiekvrienden die ons ontvallen zijn, sloot Theo zijn openingswoord af.

Naast het toelichten, bespreken en aansluitend vaststellen van het Jaarplan 2016 en de bijbehorende begroting, zijn ook de herziene Statuten en het Algemeen Reglement in de vergadering vastgesteld. Deze documenten zullen na verwerking van de laatste opmerkingen in de komende periode op de website geplaatst worden.

Twee bestuursleden werden tijdens de vergadering benoemd voor een nieuwe periode. Vice-voorzitter John Bos blijft de komende drie jaar bestuurslid. De bestuursperiode van Ellen van Langen wordt met een jaar verlengd, omdat Ellen namens de Atletiekunie ook in het bestuur van de Stichting EK Atletiek 2016 zitting heeft en continuïteit daar gewenst is.

Als laatste agendapunt werd het plan van aanpak besproken over de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Bestuurslid Leonie Schreve nam de unieraad mee in het proces om met de Atletiekunie in het komende jaar tot de 'Ontwikkelagenda Atletiek 2024' te komen. Na de formele sluiting van de vergadering werd de unieraad door middel van twee presentaties bijgepraat over de ontwikkelingen van het platform Hardlopen.nl en de stand van zaken bij de organisatie van de EK Atletiek 2016.