Nieuwe inrichting accountmanagement

19 juni 2017
Vorige

Op 17 mei berichtten we over de reorganisatie van het bondsbureau van de Atletiekunie. Nu de eerste stappen van de reorganisatie zijn gezet, wordt duidelijk waar de organisatiestructuur zal gaan wijzigen. Voor de verenigingen is daarbij het wegvallen van de functie van accountmanager de meest voelbare - en we merken dat hieromtrent vragen leven. Daarom informeren we jullie graag hoe de taken van accountmanagement in de nieuwe structuur invulling krijgen.
 
Allereerst zal in de nieuwe organisatiestructuur, iedere van de acht kieskringen een eigen aanspreekpunt op het bondsbureau krijgen. Deze acht medewerkers vormen het eerste aanspreekpunt voor alle aanbieders in de betreffende kieskring; zowel verenigingen, loopgroepen, stichtingen en anders georganiseerden. Binnen de betreffende kieskring zullen door deze medewerkers de bekende voorzitters overleggen (en mogelijk ook themabijeenkomsten) georganiseerd worden. Daarnaast zijn zij ook de contactpersoon voor de grotere gemeenten en de provincie van de betreffende kieskring en volgen zij de ontwikkelingen op het gebied van het (sport)beleid binnen hun kieskring. Door deze brug te slaan kunnen, kan per kieskring bepaald worden welke kansen en bedreigingen er spelen en hoe we daar als atletieksport op kunnen inspelen.
 
In 2018 starten alle medewerkers van het bondsbureau met club-visits. Dit betekent dat iedere medewerker de opdracht krijgt om in één jaar vijf toegewezen clubs te bezoeken. Dit doen we niet om ons verhaal te vertellen, maar vooral om vragen te stellen en te luisteren wat er bij de betreffende club speelt. Van dit bezoek wordt vervolgens een kort verslag gemaakt, waaruit we logischerwijs informatie voor ons beleidsplan en de dienstverlening kunnen halen.
 
Kortom het vervallen van de functie accountmanagement, betekent niet dat we die dienstverlening stopzetten. Integendeel, we willen daadwerkelijk het contact met aanbieders in het land intensiveren en de gepercipieerde nabijheid vergroten.
 
Op de korte termijn geldt dat we tot 1 september zullen doorwerken in de oude organisatiestructuur, waarbij Bob Thomassen het accountmanagement voor zijn rekening neemt en de regio’s van Andre Hoogink en Jeroen Straathof waarneemt. Vanaf 1 september zal de nieuwe organisatiestructuur actief worden en tegen die tijd zal ook duidelijk worden wie welke kieskring gaat behartigen. Natuurlijk zullen wij daar t.z.t. alle betrokkenen over informeren.
 
We hopen met bovenstaande de vragen die leven rondom het wegvallen van accountmanagement beantwoord te hebben. Mochten er aanvullende vragen of zorgen hebben, dan kun je contact opnemen met Joelle Staps.