Onderscheiding voor Paul van Gool

28 oktober 2019
Beleid Vorige

Afgelopen zaterdag 26 oktober is Paul van Gool benoemd tot Lid van Verdienste van de Atletiekunie 

Deze hoge onderscheiding werd door bestuurslid Hans Slager uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van de Vrienden van de Atletiek.

Behalve als initiator van de website www.atletiekhistorici.nl heeft Paul zich jarenlang ingezet voor het in kaart brengen van de verzameling van documentatie, fotoboeken en memorabilia die in de loop der jaren vanuit zowel de Vereniging Vrienden van de Atletiek als vanuit de Atletiekunie is verzameld. Toen duidelijk werd dat de waarde van al die documenten en attributen grote vormen begon aan te nemen, is vanuit beide organisaties de Stichting Atletiekerfgoed opgericht. Vanaf de oprichting is Paul ruim vier jaar voorzitter van het bestuur van de stichting geweest en vanuit die rol heeft Paul enorm veel werk verzet bij het opzetten van het archief van de stichting, het inrichten van de bibliotheek en het inrichten en actueel houden van de website www.atletiekerfgoed.nl.

Sinds circa 2010 heeft Paul zich ingezet voor de realisatie van een biografie over Adriaan Paulen. Vanuit zijn goede contacten met de familie Paulen werd een goede basis gelegd voor het verzamelen van informatie. Die basis werd, samen met mede auteur Cees Haverhoek, aangevuld via uitgebreid literatuuronderzoek van het tijdschrift De Atletiekwereld, kranten en overige kanalen. Na vele redacties van de omvangrijke conceptteksten, het uitzoeken van het juiste en nog bruikbare fotomateriaal en de zorg voor een financiële dekking kon de biografie in juni van dit jaar worden gepresenteerd.


Links: Hans Slager (bestuurslid Atletiekunie), rechts: Paul van Gool

Foto’s: Marianne Piso