Regen van waarderingsspelden in september

26 september 2016
Vorige

Afgelopen maand zijn er weer vele vrijwilligers, bestuursleden en actieve leden in het zonnetje gezet. Een overzicht van alle uitgereikte Atletiekunie waarderingsspelden.

AV Feniks Amsterdam

Zondagmiddag 11 september heeft Joost Knotnerus de Atletiekunie waarderingsspeld ontvangen tijdens het jubileumfeest.
 

RUN Winschoten

Op 10 september stonden bij RUN Winschoten twee heren uit het bestuur in het zonnetje en hebben zij allebei de Atletiekunie waarderingsspeld in ontvangst mogen nemen.

 • Egbert Stoutmeijer heeft in zijn bestuursperiode twee jaar een dubbelfunctie en een jaar zelfs een drie-dubbele functie vervuld.
 • Gert Zeemering heeft zich gedurende vijf jaar eveneens stevig ingezet voor het bestuur van RUN Winschoten. Daarna is hij twee jaar eventmanager geweest.
   

RKHAV Hulst

Zaterdag 24 september sloot de Hulsterse Atletiekvereniging RKHAV het zomerseizoen af met de gebruikelijke clubkampioenschappen en het clubfeest. Meteen een prachtig moment om twee bijzondere jubilea te vieren: die van Piet Lossie en Suzan Herman-Mannaert. Suzan Herman-Mannaert werd deze dag extra in het zonnetje gezet en ontving uit handen van voorzitter Martin Lelie de Atletiekunie waarderingsspeld. Vanwege gezondheidsredenen kon Piet Lossie helaas niet bij het clubfeest aanwezig zijn. Martin Lelie overhandigde hem afgelopen donderdag de waarderingsspeld in het revalidatiecentrum waar hij momenteel verblijft.

 • Over Piet Lossie (geboren 26-09-1941) 
  Dhr. Lossie is dit jaar 60 jaar lid van RKHAV en binnen de vereniging is hij al 50 jaar actief als trainer. Hij is dagelijks op de atletiekpiste terug te vinden. Zo verzorgt hij vier keer per week trainingen voor junioren tot en met masters, staat hij in voor het onderhoud van wedstrijdmaterialen en is hij lid van de Technische Commissie. In die laatste hoedanigheid is hij bij elke eigen wedstrijd praktisch in de weer als parcoursbouwer. Twee jaar geleden ontving hij voor zijn inzet een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Hulst.
   
 • Over Suzan Herman-Mannaert (geboren 5-10-1962) 
  Mevr. Herman is dit jaar 40 jaar lid van RKHAV. Zij is al vele jaren actief als jury- en wedstrijdcoördinator binnen de vereniging. Mevr. Herman staat al vele jaren in voor de samenstelling van de wedstrijd chronologen, coördineert het korps van juryleden en is bij elke eigen wedstrijd intensief betrokken.

 

ACW '66 Waalwijk

Op zaterdag 24 september was het ook feest in Waalwijk. Tijdens de jubileumreceptie ter ere van het 50-jarig bestaan ontvingen juryleden Riet Mulders-van Dijk en Piet Koot de waarderingsspelden uit handen van Peter Konijnenburg, penningmeester Atletiekunie.

 • Riet Mulders, geboren 22-09-1934, is vanaf 1988 tot heden zeer gewaardeerd en actief jurylid bij ACW ‘66. Van 1991 tot en met 2004 heeft zij eveneens de functie van bestuurslid bekleed.
 • Piet Koot, geboren 24-06-1941, is sinds 1997 tot heden betrokken bij ACW ’66 als actief jurylid. Van 2004 tot 2009 was hij ook Jury Coördinator. Van 1999 tot en met 2009 maakte Piet deel uit van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC).

   

Gloria Atletiek, Baarle Hertog (BE)

In België was er zaterdag 24 september een feestelijk moment voor Gerard Wouters. Hij werd benoemd tot ere-lid van Gloria Atletiek en ontving een Waarderingsspeld van de Atletiekunie. Gerard Wouters is reeds 25 jaar lid van Gloria Atletiek en heeft al die jaren ook de functie van penningmeester vervuld. Daarnaast is hij actief bij de ledenadministratie, de accommodatiecommissie en is hij altijd te vinden bij eigen wedstrijden om een handje te helpen.

De waarderingsspeld kan worden toegekend aan diegene die zich gedurende langere tijd (tenminste 10 jaar) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een atletiekvereniging.