Regio bijeenkomsten BTW en sport

06 juni 2018
Vorige

VSG organiseert regiobijeenkomsten over de BTW vrijstelling op sport

De aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door. Vrijdag 3 november jl. is dat officieel bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het kabinet.

De sportvrijstelling is vanaf 2019 onder meer van toepassing op de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door organisaties zonder winstoogmerk. Dat betekent dat gemeenten en andere organisaties zonder winstoogmerk vanaf 2019 verplicht de vrijstelling moeten toepassen voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties tegen vergoeding.

Het moeten toepassen van de vrijstelling pakt vanwege het verlies van het recht op aftrek, binnen de huidige situatie van toepassing Sportbesluit, van voorbelasting van btw financieel ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen.

VSG schrijft: "Om u te informeren over de inhoud van de compensatieregeling, de overgangsregeling en overige wijzigingen in het kader van het Sportbesluit, organiseert VSG in samenwerking met Caraad Belastingadviseurs zes regiobijeenkomsten. Tijdens deze regiobijeenkomsten zullen wij al uw vragen inventariseren en op basis van de nu voorhanden kennis zo goed mogelijk proberen te beantwoorden."
Deelname aan de regiobijeenkomsten BTW en Sport is gratis. Meer informatie of aanmelden?

Vragen via: info@sportengemeente.nl

Bron: www.sportengemeente.nl