Renovatie atletiekbaan Haaksbergen is ‘voorbeeldproject’

15 november 2018
Accommodatie Vorige

Een officiële datum voor de opening moet nog gepland worden, maar Atletiekvereniging Haaksbergen (AVH) beschikt sinds eind oktober over een prachtige nieuwe atletiekbaan. Vooral de samenwerking binnen het bouwteam tussen de Atletiekunie en haar partners, de gemeente Haaksbergen, de atletiekvereniging en de aannemer maakt de gerenoveerde accommodatie in het Twentse dorp een heus ‘voorbeeldproject’. “We hebben het project in gezamenlijkheid aangepakt. Er zit veel kennis bij verenigingen. Van die expertise hebben wij dankbaar gebruik gemaakt”, vertelt sportwethouder Arja ten Thije.

Klein Papendal. Zo noemt voorzitter Marloes Klumpers van AVH ook wel het lint van sportparken dat twee voetbalclubs, een ijsbaan, hockeyvereniging, schutterij, zwembad en een golfresort met elkaar verbindt aan de rand van Haaksbergen. De geheel gerenoveerde atletiekbaan van AVH springt er sinds kort uit. “We zijn heel erg blij hoe de baan eruit is komen te zien”, vertelt Klumpers. “Veel van onze extra wensen zijn gerealiseerd, zoals extra wedstrijdringen voor het kogelstoten en twee aanlopen voor het speerwerpen. Dit biedt ons meer mogelijkheden tijdens wedstrijden, met een snellere doorlooptijd en dus kortere wachttijd voor de atleten. Daarnaast hebben we een nieuwe Down Hill-helling gerealiseerd, die atleten kunnen gebruiken om te trainen om hun snelheid vast te houden. Deze helling is hoger en aflopend gemaakt. Vanwege het droge weer kon die helaas niet tegelijk met de renovatie worden ingezaaid.”

Naast elkaar staan

Wethouder Ten Thije (PvdA) is trots op wat er aan de rand van het dorp is gerealiseerd. “Haaksbergen staat graag voorop qua sportvoorzieningen, dus toen de vraag kwam vanuit AVH, zijn we direct gaan kijken hoe we deze renovatie mogelijk konden maken.” De kosten voor de renovatie worden gedragen door de gemeente Haaksbergen. Een groot project voor een gemeente met nog geen 25.000 inwoners. Desalniettemin werd het voorstel om 500.000 euro te investeren in renovatie van de atletiekaccommodatie unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “We hadden het geld niet gereserveerd, maar er wordt veel gebruik gemaakt van de baan en die was helemaal op. De renovatie was dus noodzakelijk”, verduidelijkt ze. “Bovendien is zo’n nieuwe baan ook een visitekaartje voor je gemeente, waar eventueel ook verschillende evenementen kunnen plaatsvinden.”

De wijze waarop de financiële lasten voor de renovatie zijn verdeeld, bewijst wat bereikt kan worden als gemeenten naast hun verenigingen gaan staan. De lasten worden op basis van vijftien jaar (technische levensduur van de baan) doorberekend in de vorm van een huurbedrag, dat overeenkomt met 1/3e van de totale lasten. De rest neemt de gemeente Haaksbergen voor haar rekening. De huurlasten worden in drie jaar verhoogd naar (maximaal) 17.000 euro. Omdat AVH jaarlijks vijfduizend euro ontvangt, omdat het zelf de onderhoudswerkzaamheden verricht, zullen de nettolasten voor AVH vanaf 2012 twaalfduizend euro per jaar zijn. “Voor de verenging betekent dit een fikse verhoging. Wij zijn met de leden in gesprek hoe we dit gaan opbrengen door bijvoorbeeld de organisatie van wedstrijden, activiteiten, verhuur, eigen werkzaamheden et cetera”, benadrukt Klumpers. Ten Thije: “De gerenoveerde baan biedt hier ook mogelijkheden voor.”

Bouwteam

Wat het renovatietraject extra bijzonder maakt, is de manier waarop alle betrokken partijen zitting hebben genomen in het bouwteam. “Elk bouwteamoverleg zaten alle partijen aan tafel”, kijkt Klumpers terug op de afgelopen maanden. “Partners van de Atletiekunie hebben gekeken hoe aan onze wensen konden worden voldaan. Zij hebben het proces vanaf de aanbesteding tot aan de oplevering begeleid. Vanuit het bestuur was ik betrokken bij het bouwproces, maar nog belangrijker was dat onze vrijwilligers van de onderhoudsploeg elke donderdagochtend aanschoven en op die manier meteen wisten welke punten van belang waren voor het onderhoud en eventuele garanties. De aannemer kreeg op deze manier ook enorm veel waardevolle feedback”, zegt Klumpers.

Ook wethouder Ten Thije is erg te spreken over de samenwerking binnen het bouwteam. “Als gemeente moet je niet constant zeggen: zo moet het. Opdrachtgeverschap is niet meer van deze tijd. Je bent samen bezig om er iets moois van te maken. De atletiekvereniging heeft bewust de vrijheid gekregen om het traject op deze manier aan te vliegen. Dat zorgde voor een goede samenwerking en heeft geleid tot een prachtige nieuwe baan. Ook omdat hun vrijwilligers zich maandenlang met hart en ziel hebben ingezet.”

Duurzaam

De vorige baan was al 25 jaar oud en inmiddels afgekeurd. “We konden geen wedstrijden meer organiseren, dus de renovatie was broodnodig”, onderstreept Klumpers, die sinds dit voorjaar voorzitter is van AVH. “Mijn voorganger Marc Eijsink is in gesprek gegaan met de vorige wethouder (Edith van Spiegel, red.), die onze urgentie voor een nieuwe baan goed aanvoelde. De renovatie is betaald door de gemeente. Het was wel van belang dat we binnen het vastgestelde budget zouden blijven, want des te hoger de renovatiekosten zouden zijn, des te hoger de huur zou worden. Dat is gelukkig keurig gelukt en we konden zelfs nog onze extra wensen realiseren. De Atletiekunie kent alle banen en kwam vooraf met gedetailleerde foto’s van andere banen. Ook zijn we op Papendal gaan kijken. Daar is een wensenlijst uit voortgekomen en pas later is daar een prijskaartje aan gehangen.”

Het resultaat mag er zijn. Aan de zuidkant van Haaksbergen ligt nu een multifunctionele en duurzaam inzetbare atletiekaccommodatie. “Mindervaliden komen er elke woensdagmiddag sporten (Race Running, rennen met een speciaal soort fiets, red.) en de kogelstootbaan wordt tevens gebruikt voor jeu de boules. Het sportpark is een ontmoetingsplek geworden, waar ouderen onder begeleiding van buurtsportcoaches weer sporten. AVH verbindt met hun activiteiten ook ouderen en jongeren”, weet Ten Thije.

Toekomst

Dankzij de gerenoveerde baan is AVH klaar voor de toekomst. “We hebben momenteel 350 leden en groeien nog steeds. Wij willen onze accommodatie ook vaker gaan openstellen. Bijvoorbeeld door scholen er meer bij te betrekken. Ze kunnen hier gymmen, maar we willen ze ook op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de atletieksport.”
Daarnaast stelt de nieuwe baan de atletiekvereniging weer in de gelegenheid om evenementen te organiseren, zoals jeugdspelen voor mindervalide jongeren en regionale atletiekwedstrijden. AVH is bovendien al langer organisator van de Run ATB Run (samen met de wielervereniging) en volgend jaar wordt voor de 25ste keer de Haaksbergse Engelse Mijlenloop gehouden. “Je bent altijd gebonden aan wat de accommodatie aankan. Door de renovatie zijn we in staat om nieuwe keuzes te maken en misschien kunnen we voortaan wat grotere activiteiten gaan organiseren”, vertelt Klumpers, die tot slot aangeeft dat de opening van de baan gepland staat voor december.

Door Martijn Schwillens