Samenvatting coronavragenuurtjes voor clubs

07 februari 2021
Bestuurder en commissielid Vorige

Coronavragenuurtjes voor verenigingen

Op 2, 3 en 4 februari konden bestuurders van verenigingen aansluiten bij een online coronavragenuurtje en hier hun vragen stellen over de aangescherpte coronamaatregelen.  Daarnaast wilde de Atletiekunie graag horen hoe verenigingen  hun leden betrokken houden.

In totaal hebben 22 verenigingen deelgenomen. De bestuurders gingen vooral met elkaar in gesprek over de uitvoering van de maatregelen op de club. Daarbij werden hele waardevolle en creatieve tips uitgewisseld die voor alle deelnemers nuttig was. De vragenuurtjes werden dan ook als zeer zinvol ervaren en zijn voor herhaling vatbaar. 

De versoepeling van de corona-maatregelen die met ingang van 3 maart wordt doorgevoerd heeft alleen betrekking op de jong-volwassen sporters tot en met 26 jaar. Met name voor de recreatieve loopgroepen ligt de gemiddelde leeftijd ruim boven de 26 jaar en zijn de ervaringen die in de vragenuurtjes zijn uitgewisseld, nog steeds actueel.

Opgehaalde input

 • De training van de jeugdgroepen gaat bij alle verenigingen onverminderd door. Daarbij wordt door verschillende clubs zelfs een flinke aanwas van pupillen genoemd. Een deel van deze aanwas bestaat uit tijdelijke sporters die overkomen vanuit andere takken van sport waar trainen niet meer mogelijk is;
 • De training en begeleiding van wandelaars is bij de meeste verenigingen stil komen te liggen, vooral door de vrees van de wandelaars zelf voor besmetting;
 • De training van recreatieve lopers wordt wisselend opgepakt: sommige verenigingen hebben prima protocollen / richtlijnen opgesteld voor de training op de baan (lopers ontvangen vooraf op maat gemaakte schema’s), andere verenigingen hebben alle looptrainingen gestaakt;
 • Hiermee samenhangend wordt ook verschil geconstateerd in het al dan niet doorbetalen van trainers; 
 • Waar in het voorjaar normaal gesproken altijd wervingsactiviteiten voor receatieve lopers worden gehouden is dat bij alle clubs stil komen te liggen;  
 • Naast het blijven aanbieden of juist vanwege het ontbreken van trainingen zijn vrijwel alle verenigingen bezig met alternatieve acties om hun leden bij de club betrokken te houden. Dat zijn loopgerelateerde acies (figuurlopen op strava, challenges, een speciale nieuwsbrief voor lopers), maar ook andere acties zoals een online pub quiz; een kerstkaartenactie, het toesturen van enkele consumptiebonnen aan vrijwilligers voor als de kantine weer opengaat.  Tip: laat je trainers aansluiten bij de Facebookgroep voor trainers, hierin delen clubs veel initiatieven met elkaar (looptrainers / atletiektrainers)
 • Over het algemeen werd geen groot verloop onder leden geconstateerd. Het natuurlijke verloop dat ieder jaar plaatsvindt, wordt alleen in mindere mate aangevuld dan in andere jaren. Slechts één vereniging meldde een daling van meer dan 20%. In deze club waren de looptrainingen geheel stil gevallen en ook niet opgevangen met ander aanbod;
 • 4 of 5 van de deelnemende verenigingen hebben een korting op de verenigingscontributie aan hun leden aangeboden. Bij twee van die clubs kwamen vervolgens  mailtjes binnen van leden die dat niet nodig vonden. De ervaring leerde dat als de club het eigen contributiebeleid (geen korting, handelswijze conform het advies van de Atletiekunie) goed uitlegt, er geen vragen vanuit de leden komen.

Overige opmerkingen van clubs:

 • Een club heeft een coöperatie opgericht samen met diverse omliggende sportverenigingen om daardoor gebruik te kunnen maken van de BOSA-regeling bij de renovatie van de baan;
 • Eeen club heeft tijdelijk de nabijgelegen rugby-club geholpen door conditietraining aan te bieden;
 • De accommodatie van een atletiekvereniging is opengesteld voor individuen die willen sporten;
 • Een club heeft een afspraak gemaakt met omliggende basisscholen om op drie middagen in de week trainingen voor leerlingen van alle groepen op de atletiekbaan te verzorgen (ter vervanging van nog niet toegestane gymlessen);
 • De ALV heeft nog nooit zo’n belangstelling gekend als nu (online vanwege Corona);
 • Er bestaat zorg om de betrokkenheid van vrijwilligers, die nu grotendeels ‘werkloos’ thuis zitten;
 • Club gaat thuiswerkers onder kantoortijd trainingen aanbieden;
 • Club zou graag een financiële benchmark willen hebben (inzicht in gemiddelde inkomsten- en uitgavenpatronen);
 • Bij renovatie van de baan is in overleg met de gemeenten de polshooginstallatie ingeruild voor een elektronische haas; mogelijk omdat een goede samenwerking met verenigingen in Utrecht bestaat waar polshoogspringers goed worden opgevangen.

Overall conclusie

Met uitzondering van de club met een ledendaling van 22% zijn verder alle verenigingen in staat de club draaiende te houden. Wel kijkt iedereen reikhalzend uit naar het moment dat weer volop getraind mag worden en de werving van nieuwe leden kan worden opgepakt. De vraag is of de clubs die hebben deelgenomen een representatieve doorsnee van alle clubs vormen.

Heb je vragen over een van de bovenstaande punten? Neem dan contact op met je regioaccountmanager. Eventuele nieuwe coronavragenuurtjes worden aangekondigd als nieuwsbericht en als agenda-item