Samenwerken met scholen, Team Sportservice maakt het makkelijk

26 maart 2019
Vorige

Kinderen op het schoolplein kennis laten maken met atletiek. Dat is een enorm laagdrempelige manier om jongeren enthousiast te maken voor de sport. Maar voor veel atletiekverenigingen lijkt het niet haalbaar. Sommige clubs hebben ’s avonds op de baan al onvoldoende trainers, laat staan overdag op een schoolplein. Daarbij ontbreekt vaak het contact met scholen, dat betekent nog een tijdsinvestering. Noordkop Atletiek kreeg het wel goed en makkelijk voor elkaar. Raymond Koen, onder andere hoofdtrainer bij Noordkop deelt die ervaring.

Raymond zette drie jaar geleden kabouteratletiek bij Noordkop Atletiek op. ‘Hier kunnen de allerkleinsten op een speelse manier hun energie kwijt. Instromen kan vanaf drie jaar en op hun zesde gaan ze door naar de pupillen. Ik zag mijn driejarige zoontje thuis rennen, springen en klimmen. En dacht, daar moet ik wat mee.’ Vorig jaar telde de kabouters vijfentwintig deelnemers, een succes dus. Er zijn voor deze groep inmiddels al twee nieuwe trainers opgeleid en twee in opleiding. De groep is een kweekvijver voor nieuw trainerstalent, oud topatleten en nieuwe, jonge trainers starten hier. Verdere groei van de kaboutergroep is dus geen probleem, van wachtlijsten is hier geen sprake.

Rennen, springen én voetballen

In overleg met Noordkop Atletiek verzorgde Sportservice drie lessen op het schoolplein van basisschool Tuindorpschool. Raymond: ‘Drie keer een uur met de kleutergroepen en hun leraren bewegen. Op het schoolplein hebben wij een Schoolplein14 laten aanleggen. Met Schoolplein14 hebben we gekozen voor een atletiekcoating: leuke tools voor estafettes en sprintjes. De leraren hebben nu ook wat ideeën hoe ze deze kunnen gebruiken. De lessen zijn heel laagdrempelig, het gaat vooral om lekker bewegen. Klimmen, klauteren, springen, met tennisballen gooien enzovoort. Maar tóch hebben de kinderen het gevoel met atletiek bezig te zijn. Doordat je vertelt over atletiek, met veel liefde voor de sport. En ook de belijningen op de grond maken het echt voor ze. Ik zie bij veel sportclubs dat ze al van jongs af aan heel specifiek bewegen met de kinderen, dus echt alleen voetballen of bijvoorbeeld basketballen. Bij ons is het aanbod bewust breed, zo voetballen wij bijvoorbeeld ook op de atletiekbaan met de kaboutergroepen. Het gaat erom dat je al heel jong een zaadje plant voor de toekomst.’

' Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruijff Foundation. In samenwerking met de Atletiekunie stimuleren zij kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd'

Team Sportservice

Het bezwaar van een trainerstekort voor overdag, los je als verenging op door samen te werken met Team Sportservice. Een landelijk werkende stichting die onder andere basisscholen ondersteunt om te werken aan een actieve leefstijl. Nu is het lijntje voor Noordkop met Sportservice wel heel kort. Raymond is Topsport Coördinator via het Olympisch Netwerk. En Team Sportservice is zijn werkgever. Voor Raymond was het dus logisch om de verbinding te leggen. ‘De relatie met onze vereniging en Sportservice is heel nauw.’ In de praktijk blijkt dat veel verenigingen de service niet kennen of er geen gebruik van maken. Zonde. Want voor veel verenigingen kan met één telefoontje of mailtje de eerste stap naar samenwerken met scholen gezet zijn. 

‘Alle scholen uit de buurt zijn eens per jaar bij ons op de baan’

Contact met scholen

Voor de basisscholen in de gemeente Den Helder organiseert Noordkop al vijfentwintig jaar de Scholieren Veldloop, wederom in samenwerking met Sportservice. Die relatie gaat dus al heel lang terug. Raymond: ‘Er doen dan ruim duizend scholieren in drie uur tijd mee aan een veldloop van één kilometer. Het scholenklassement is een enorm succes. Vorig jaar deden ook de kleutergroepen voor het eerst mee met een halve kilometer. Ook dat is heel goed uitgepakt. Een scholenloop organiseren is echt een aanrader voor verengingen, het is een hele goede investering. Alle scholen uit de buurt zijn eens per jaar bij ons op de baan. En we zien en spreken dan alle leraren. De leraren van de Tuindorpschool zijn ook uitgenodigd om te komen kijken bij de kabouterlessen bij onze club. Maar nu hebben ze de lessen kunnen ervaren op het schoolplein, op die manier kost het ze geen extra tijd.’

Driehoeksverhouding

Naar verwachting is de driehoeksverhouding, school, vereniging en Sportservice, dan ook prima. ‘Vooraf hebben we even overlegd, wat gaan we doen op het schoolplein? Wat houdt het kabouterprogramma precies in? De leraren staan allemaal enorm achter de kabouterlessen op onze club, dat helpt. Ze communiceren hier zelf over naar de ouders, en wij laten wat briefjes achter zodat de kinderen na afloop een keer kunnen meedoen bij Noordkop. Verder voeren we geen ledenwerfcampagne en hebben we ook geen directe verwachtingen van de lessen op het plein. De lessen bij de kleutergroepen waren voor ons een pilot. We hebben de leraren laten zien hoe ze het schoolplein beter of nog meer kunnen gebruiken. Het is allemaal heel vrijblijvend. Zowel de scholen als kleuters hebben we enthousiast gekregen, en daarmee is ons doel voorlopig behaald. Wel gaan we mogelijk met andere scholen of groepen door. Voor de oudere kinderen wil ik dan wel eerst een goed programma ontwikkelen. Want dat is wel een succesfactor, met het kabouterprogramma hebben we flink aan de weg getimmerd.’

Is jullie vereniging op zoek naar een samenwerking met scholen in de omgeving? Er zijn in 347 (van de 355) gemeentes buurtsportcoaches. De gemeente of Sportservice kan adviseren wie er in buurt kan helpen de samenwerking met scholen op te starten. De enige investering die je als verenging dus levert, is tijd.

Tekst: Esther Vliege