Sportimpuls 2017: een kans voor jouw vereniging?

28 november 2016
Vorige

Kansen op lokaal niveau 

De subsidieoproepen van Sportimpuls 2017 gaan weer open. Van 9 januari tot 23 februari (14:00 uur) kun je een aanvraag indienen.

Let op!
Dit jaar is een aantal wijzigingen voor de sportimpuls aanvraag doorgevoerd. Onderaan het artikel lees je hier meer over; ook waar je terecht kunt voor vragen en ondersteuning.
AV Hera (Heerhugowaard) en AV Weert (Weert) hebben eerder een succesvolle aanvraag gedaan om als vereniging ook een maatschappelijk rol te vervullen.
 

‘Klaar voor de Start?!’ bij AV Hera

Het Sportimpuls project ‘Energiek en Vitaal Heerhugowaard’ verloopt heel succesvol. Atletiekvereniging Hera is dit jaar met partners Amici Zorgt, Vicino NHN, GGZ Noord-Holland-Noord en Sportservice Noord-Holland gestart met het aanbieden van de cursus ‘Klaar voor de Start?’. Binnenkort vindt hiervan al weer de vierde editie plaats. Deze cursussen bestaan uit 12 bijeenkomsten waarin gezondheidsvoorlichting gecombineerd wordt met wandelen en/of hardlopen. Aan de cursussen hebben tot nu toe 32 personen deelgenomen. Zij waardeerden de cursus met een gemiddeld cijfer 8. Zo’n 40% van de deelnemers gaat door en wordt lid bij AV Hera.

De doelstelling van de cursus is volwassenen met lichte tot matige depressieve klachten in beweging krijgen. Dit kan hen helpen om zich fitter en lekkerder in hun vel te laten voelen. Daarnaast is de cursus ook een goede manier om te werken aan herstel na burn-out. Depressieve en burn-out klachten komen in Nederland veel voor. Maar liefst 1 op de 20 Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. En 1 op de 8 werknemers heeft burn-out klachten. De cursus ‘Klaar voor de Start?!’ is een product van Avant Sanare te Rotterdam.

Bekijk ook het filmpje Klaar voor de Start  Meer informatie voor de aanpak bij AV Hera kan je opvragen bij Linda Schouten van Sportservice Noord-Holland
 

Athletics Movements in Weert

AV Weert is in 2016 aan de slag gegaan via een sportimpuls aanvraag Athletics Movements om in twee jaar ongeveer 800 kinderen op 7 basisscholen per jaar kennis laten maken met atletiek.
Athletics Movements is een goed beschreven interventie op sportimpuls Menukaart. Door meervoudige samenwerking met scholen, een welzijnsinstelling en het AZC wil AV Weert op lokaal niveau via deze interventie kinderen kennis te laten maken met atletiek, beter te leren bewegen en vervolgens structureel in (meer) beweging te krijgen. 

AV Weert kan sinds september 2016 met de combinatiefunctionaris  aan de slag om de komende twee jaar jeugd in lage inkomensbuurten het FUNdament van bewegen aan te leren. Een van de subdoelstelling is dat de kinderen doorstromen naar AV Weert en lid worden van de vereniging en zo structureel meer sporten en bewegen. Daarnaast wil men ook dat kinderen uit het AZC integreren binnen de wijk en vereniging.

Meer informatie over de aanpak in Weert is via Carlijn Rekmans te verkrijgen.
 

Sportimpuls 2017

Hieronder zijn de wijzigingen van de kaders voor de Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) voor aanvragers en interventie-eigenaren:

  • Het maximaal aan te vragen bedrag is verlaagd naar 80.000 euro;
  • Cofinanciering is verplicht gesteld: minimaal 15% van het aangevraagde bedrag;
  • De subsidieoproepen gaan eerder open: van 9 januari tot 23 februari 2017, deadline 14:00 uur;
  • De gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2017;
  • De doelgroep 4-12 jarigen met overgewicht wordt toegevoegd bij KSG;
  • De Menukaart KSG wordt uitgebreid met aanbod voor de leeftijdscategorie 4-12 jarigen;
  • De mogelijkheid om 25.000 euro extra per KSG-project aan te vragen voor doorontwikkeling vervalt; interventie-eigenaren worden later dit jaar geïnformeerd over eventuele ondersteuning voor versterking en/of doorontwikkeling van hun interventie(s).

Voor de Sportimpuls is in 2017 1,9 miljoen euro beschikbaar. Voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 4,4 miljoen en voor Kinderen Sportief op gewicht 1,8 miljoen euro.

Ondersteuning tijdens aanvraagperiode
Eerder konden aanvragers ondersteuning krijgen van de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI). Dit is veranderd. De OOSI zal zich de komende periode meer richten op het begeleiden bij de opstart van gehonoreerde Sportimpuls-projecten. In aanloop naar de Sportimpuls aanvraag periode zal is er een centraal aanspreek- en verdeelpunt ondersteuning via: sportimpuls@nocnsf.nl.
Voor meer inhoudelijke vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Sportimpuls: tel. 070 34 95 232 of sportimpuls@zonmw.nl. Ook zal er meer ondersteuning worden geboden vanuit de diverse interventie eigenaren.
 

Uiteraard kun je ook met jullie accountmanager contact opnemen voor overleg over een mogelijke sportimpuls aanvraag.