Sportvereniging en WOZ-waarde

01 maart 2017
Bestuur Vorige

Bijna iedere sportvereniging krijgt ermee te maken: belasting betalen. Veel penningmeesters van verenigingen zullen dit ervaren als een noodzakelijk gegeven. Na betaling van deze belastingen gaat de penningmeester vaak hard aan de slag om de financiële uitdagingen voor dat seizoen voor elkaar te krijgen. Niet wetende dat hij of zij waarschijnlijk de eerste besparing voor de verenigingskas heeft gemist.

Veel lokale heffingen, zoals de onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapslasten en in enkele gevallen ook het rioolrecht zijn afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. Dit geldt alleen als je gebruiker bent van het sportcomplex. Als eigenaar en gebruiker betaal je niet alleen eigenarenbelasting maar ook gebruikersbelasting. Uit intern onderzoek van de sportbonden blijkt zelfs dat 60% van de verenigingen in Nederland een te hoge waardering hadden. Een kritische blik naar deze waardering kan dus zeer lonend zijn!

Je kunt zelf bezwaar maken tegen deze beschikking, echter de waardering van een sportaccommodatie in het kader van de WOZ is in veel gevallen gecompliceerd, waardoor relatief veel fouten worden gemaakt. Daarom is de Atletiekunie een samenwerking met de WOZ-consultants aangegaan en bieden wij geheel op basis van no cure, no pay deze dienstverlening aan.

Hoe kan het team van WOZ-consultants jullie vereniging ondersteunen?

Na een uitgebreide WOZ-Check dienen wij namens jouw vereniging een bezwaarschrift in bij de gemeente. In de meeste gevallen komt een deskundige taxateur het complex ter plaatse opnemen en stelt hij een taxatierapport ter onderbouwing van het bezwaarschrift op. Ook nadat de uitspraak binnen is, kijken WOZ-consultants of de gemeente naar tevredenheid heeft gehandeld. De vervolgstappen worden samen met jou doorgesproken.

Het opstellen van een bezwaarschrift en taxatierapport is voor de vereniging geheel gratis. Bij een succesvolle procedure wordt bij atletiekverenigingen 20% (excl. BTW) succesfee van het genoten belastingvoordeel in rekening gebracht.

Interesse?

Mocht jullie vereniging geïnteresseerd zijn, mail dan per 1 maart (als het aanslagbiljet binnen is) naar Bob Thomassen, zodat de WOZ-consultants een bezwaar voor jullie vereniging kunnen voorbereiden en met jullie vereniging kunnen afstemmen.

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan vooral niet om even contact op te nemen met Bob Thomassen.