Statiegeld kleine flesjes: vraag nu een inzamelcontainer aan!

15 juni 2021
Bestuurder en commissielid Vorige

Statiegeld kleine flesjes: vraag vóór 20 juni een inzamelcontainer aan!

Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op elke frisdrank- en waterfles onder de 1 liter zit vanaf dan 15 cent statiegeld. Sportverenigingen krijgen de mogelijkheid om een inzamelcontainer aan te vragen, die ze op hun club kunnen zetten om de flesjes in te zamelen. De opbrengst van de ingeleverde flesjes is voor de sportvereniging.

Sportlocaties zijn niet verplicht om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; zij vallen onder de vrijwillige innamepunten. Wanneer een sportvereniging flesjes gaat innemen, kan je de opbrengst van het statiegeld ten gunste van de eigen vereniging laten vallen of doneren aan een erkend goed doel. Daarnaast levert deze gescheiden inzameling een vermindering van kosten en volume van het restafval.

Veranderingen op hoofdlijnen per 1 juli

  • Er komt € 0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, zuivel of siroop).
  • Grote flessen blijven onderdeel van het systeem met €0,25 statiegeld.
  • Flessen krijgen een nieuwe EAN-code & statiegeldfles-logo op het etiket.

Inzamelcontainer & communicatiemateriaal

Voor sportverenigingen met minstens 200 leden stelt Statiegeld Nederland kosteloos een donatiebak en communicatiemateriaal ter beschikking. Afhankelijk van de grootte van de vereniging zijn er een (van 200-1000 leden) of twee (vanaf 1000 leden) mini-containers beschikbaar. 

Het aanvragen van het informatiepakket en de inzamelcontainer kan via Statiegeld Nederland. In juni worden meerdere artikelen en een podcast over dit onderwerp gedeeld op duurzamesportsector.nl

Afvalvermindering & afvalscheiding

Sportverenigingen kunnen nu gebruik maken van een handig stappenplan waarin informatie staat over afvalvermindering en -scheiding op de club. Dit stappenplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen sportclubs, sportbonden en gemeenten.