Stimuleringsbudget beschikbaar voor Sportbevordering

10 oktober 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Sportbevordering

Wil je nieuwe sporters aan je club binden? Maak dan gebruik van het stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het stimuleringsbudget komt vanuit het programma Inclusief Sporten en Bewegen, een deelakkoord uit het Nationaal Sportakkoord en is per 1 oktober 2019 beschibaar. Het stimuleringsbudget is er voor alle sport- en beweegaanbieders die aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen (dus breder dan alleen aangepast sporten). 

Een mooie kans voor jou als vereniging om budget te creëren voor bijvoorbeeld samenwerking met revalidatie-/zorg-/wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra, het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep of het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroepen.

Stimuleringsbudget aanvragen

De voorwaarden en meer informatie over het stimuleringsbudget vind je op deze website (vink "ik wil een nieuw formulier invullen" aan). Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal €850,- (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Bij het indienen van je plan voor de aanvraag wordt ondertekening van de contactpersoon vanuit gemeente, het sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de Atletiekunie gevraagd. Deze ondertekening van de aanvraag is verplicht. 

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Heb je vragen of wil je dat iemand meedenkt? Neem dan contact op met Marloes van Amerongen.