Toch NK's indoor in Omnisport

08 oktober 2010
Vorige

De gemeente Apeldoorn en de Atletiekunie hebben tijdens een bestuurlijk overleg op 7 oktober 2010 alsnog overeenstemming bereikt over de organisatie van de nationale kampioenschappen indooratletiek in de maand februari 2011.

Beide partijen betreuren dat er bij het herstel van de rondbaan afgelopen zomer fouten zijn gemaakt. Er is nu een tijdpad afgesproken waarbij de Atletiekunie in elk geval zekerheid wordt verschaft over het feit dat de AA-Drink NK Indoor in 2011 op een door de IAAF goedgekeurde 4-laans rondbaan in Omnisport kan plaatsvinden. Bovendien is de toezegging gedaan dat direct na het WK Wielrennen eind maart 2011 de 6-laans opstelling conform de internationale eisen zal worden aangepast. Ook de ambities voor het uitbrengen van een bidbook voor de organisatie van een EK Indoor in 2017 blijven onverminderd van kracht.

\"Ook wij balen ongelooflijk van de ontstane situatie en hebben begrip voor de teleurstelling van de Atletiekunie. We zullen er alles aan doen om de fouten aan de rondbaan binnen het afgesproken tijdpad te herstellen, want wij hebben alle belang bij een optimaal gebruik van deze accommodatie\", benadrukt wethouder Fokko Spoelstra van de gemeente Apeldoorn.

Directeur Rien van Haperen van de Atletiekunie geeft te kennen weer vertrouwen in de aanpak van de gemeente Apeldoorn te hebben gekregen. \"We zullen het programma in 2011 moeten aanpassen op de onderdelen waarbij de rondbaan wordt gebruikt maar belangrijk is dat de ambities voor de periode daarna onverkort overeind zijn gebleven\", zo merkt hij op.