TOPopleiders in de sport

26 november 2020
Kwaliteit kader Vorige

Wie leidt onze opleiders eigenlijk op?

‘Er is in de sportwereld veel aandacht voor het opleiden van o.a. trainers, jury & officials en bestuurders, maar wie leidt die opleiders op? Met TOPopleiders wil projectleider Margot Kouwenberg daar een structuur voor opzetten. “Een opleiding is zo goed als de opleider die hem geeft”, aldus Kouwenberg. “Er wordt vaak gefocust op de inhoud, terwijl degene die de opleiding geeft, bepaalt of iemand in de leerstand komt.” Binnen TOPopleiders hanteren de deelnemende bonden een gezamenlijke visie op leren om opleiders in een ‘leven lang-leren-stand’ te krijgen.’ 

Betere opleiders leidt tot sterk kader en dus sterke clubs!

“TOPopleiders in de Sport biedt alle opleiders de mogelijkheid om van zich te ontwikkelen met een aanbod op maat op het gebied van persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Margot Kouwenberg. “Het doel is om in september 2021 een 'loket en een menukaart' samengesteld te hebben waaruit iedere opleider kan kiezen waar hij/zij behoefte aan heeft om als opleider te groeien. Betere opleiders zorgen voor meer sportplezier en een beter ontwikkelklimaat voor de sporters.” Daarnaast bieden wij op maat ondersteuning aan de mensen die vanuit de bond verantwoordelijk zijn voor opleidingen.”

Samenwerking sportbonden

TOPopleiders komt voort uit Tops, een samenwerkingsverbond tussen verschillende sportbonden. Binnen Tops maakte een wisselend gezelschap van bonden gebruik van de mogelijkheid om gezamenlijke subsidietrajecten op te zetten. “De toekenning loopt vaak via een bond, als we dat samen gebruiken kun je het efficiënter inzetten”, aldus Kouwenberg. Onder meer de voetbalbond KNVB, de zwembond KNZB, de Atletiekunie, de tafeltennisbond NTTB, de fietsersbond NTFU, de schaatsbond KNSB en het korfbalverbond KNKV, maakten deel uit van Tops. De samenwerking leidde tot concrete opleidingen zoals de online-scholing ‘Een beetje opvoeder’, de website sportopleidingen.nl en de nationale opleidersdag.

Buiten het voordeel van kennisdeling en de mogelijkheid om voor bonden om uit het gezamenlijke raamwerk te putten voor het opleiden van hun opleiders, heeft TOPopleiders als voordeel dat de kennis beter wordt geborgd. Kouwenberg: “In de sportwereld ligt altijd het gevaar op de loer dat alle kennis en kunde verloren gaat als er bij een bond iemand wegvalt. Dat willen we in een systeem ondervangen.” 

TOPopleiders Parade

Inhoudelijk staat het idee achter TOPopleiders inmiddels stevig in de steigers. De volgende stap is uitvoering. Vanwege corona liep het project dit jaar de nodige vertraging op. Op dit moment is er onder de noemer TOPopleidersparade een besloten Facebookgroep voor opleiders. Kouwenberg: “Daar kun je podcasts luisteren, webinars volgen en er zijn documenten met theoretische onderbouwing te vinden. Alles gebeurt online, dat is een ontwikkeling die wij net als vele andere mede ingegeven door corona ook hebben versneld hebben doorgemaakt. Je kunt voor 60 euro aan de TOPopleidersparade meedoen. Daarvoor kun je iedere week twee workshops volgen.” De komende tien maanden gaat TOPopleiders door met het ontwikkelen van opleidingen. 

Lees hier het hele artikel

Bron: SportKnowHowXL (door: Leo Aquina)