Trainers en bestuurders in actie op Papendal bij 14e Dag van de Atletiek

17 maart 2018
Vorige

Kennis verrijking en ervaringen delen

Terugblikkend in beeld en geluid  op een mooi atletiekjaar in 2017 kijken we tijdens de Dag van de Atletiek vooruit naar de toekomst. In totaal 600 clubtrainers- en bestuurders zijn vanuit heel het land naar Papendal gekomen om met en van elkaar te leren. Pieke de Zwart, algemeen directeur bij de Atletiekunie, opent de dag  en legt de verbinding tussen  top- en breedtesport. ‘Zonder topsport, geen helden en zonder helden  geen voorbeeld voor de jeugd. Zonder breedtesport ontstaan er geen nieuwe talenten. Kortom: met zijn allen zijn wij atletiek.

Rol van de club

Charles van Commenée, welp bij AAC en hoofdcoach UK Athletics,  deelt tijdens het vervolg van de plenaire opening zijn persoonlijke ervaringen over de rol van de club. ‘De rol die clubs innemen in het Nederlandse atletieklandschap is van essentieel belang. Laat de jeugd deel zijn van een groep, moedig ze aan om te komen trainen op de club en laat ze zich welkom voelen op de club. Wees je bewust van de kracht die feedback heeft op jonge mensen of je nou bestuurder, materiaalman, coach of ouder bent. In een club heb je veel met jonge mensen te maken. Positieve feedback geeft zelfvertrouwen en dit is van groot belang voor de ontwikkeling van de atleet.’

Volgens van Commenée zijn drie factoren van essentieel belang om een goed topsportklimaat te realiseren: top coaching en de beschikbaarheid hiervan, een hoog niveau aan medische voorzieningen en de juiste accommodaties. ‘Coaching is hierin doorslaggevend. Goede coaches kunnen bij jonge getalenteerde atleten de basis leggen voor de toekomst. Hierin ligt een grote verantwoordelijkheid voor de club. Het is de taak van de club om zich te richten op een hoger niveau van coaching en training. De club moet enthousiaste coaches inspireren en stimuleren om zich te ontwikkelen. Probeer je club zo te organiseren dat trainers elkaar gaan motiveren om zich te ontwikkelen.’

Workshop ‘Creatief besturen’

Door Kyra van Leeuwen en Steef van den Boom

Wat is jouw grootste uitdaging als bestuurder? Kom je niet verder, omdat je tegen steeds dezelfde problemen aanloopt? In de workshop “Creatief besturen” staan vraagstukken uit de praktijk centraal. Aan de hand van creatieve tools worden de deelnemers uit hun vaste denkpatroon gehaald. 95% van de denkpatronen gaat namelijk automatisch. De overige 5% wordt vandaag tijdensde workshop creatief besturen aangewakkerd. De deelnemers bekijken concrete voorbeelden van vraagstukken waar verenigingen tegenaan lopen  op verschillende manieren  wat tot nieuwe inzichten en oplossingen leidt. Thema’s die aan bod komen zijn: ”hoe behouden we onze leden?” , “hoe binden we jeugdtrainers aan de club en waar vinden we ze?” Bestaande problemen worden vanuit andere kanten belicht door “de omgekeerde vraag” te stellen. De creativiteit is aangewakkerd bij de deelnemers en iedereen gaat  met nieuwe inspiratie en ideeën op weg naar de volgende workshop.

Workshop ‘Core-training voor atleten’

Door Luc Schout

Als fysio- en manueel therapeut bij de Atletiekunie werkt Luc Schout dagelijks met de thematiek core stability. Tijdens de workshop “Core-training voor atleten” staat de training van de romp, bil en beenspieren centraal. Door theorie te combineren met praktijkgerichte oefeningen laat Luc zijn deelnemers bewust worden van de uitvoering. “Hoe is mijn ademhaling?” en “is mijn houding goed?” waren vraagstukken waar Luc de deelnemers continue bewust van maakt. ‘Oefeningen moeten niet veel energie en kracht kosten. Zolang de atleet de oefening goed kan blijven uitvoeren kan je de moeilijkheidsgraad opvoeren. Hierbij is de aansturing van de spieren en de samenwerking tussen de verschillende spiergroepen van essentieel belang.’

Workshop ‘Een goed begin: Acceleratie bij explosieve onderdelen’

Door Wigert Thunnissen

Elke sprint, hordenrace of aanloop begint met starten en accelereren. “Waarin onderscheidt een briljante starter zich?” Verschillende vormen van acceleratie komen aan bod tijdens de workshop van Wigert Thunnissen. Hoe bouw je de acceleratie op en met welke vormen kan je dit stimuleren? Hoe train je het oog en hoe zet je wat je ziet om naar de gewenste uitvoering? Wat zeg je en wat gebeurt er? Wigert Thunnissen laat de deelnemers de route naar acceleratie ervaren door methodisch te leren. Accenten leggen en  variatie opzoeken is hierin van groot belang.

Workshop ‘Differentiëren van oefenstof op motorische voorkeuren van sporters’

Door Erwin Mortier en Esther Akihary

De oefenstof afstemmen op de individuele atleet. Hoe pak je dat aan? In de workshop “Differentiëren van oefenstof op motorische voorkeuren van sporters” presenteren Erwin en Esther enkele motorische principes waarmee de trainer de oefenstof kan afstemmen op de sterkten en zwakten van de atleet. Erwin Mortier pas de oefenstof toe op twee atleten uit zijn trainingsgroep die beiden een andere motorische voorkeur hebben in hun training. Hierin laat hij duidelijk het verschil zien tussen een concentrische en een plyometrische voorkeur in de dynamiek van de atleten. Toch moeten beide vormen goed getraind worden ondanks de voorkeur van de atleet. Hiervoor bedenkt Erwin oefeningen die niet in de voorkeursdynamiek van de atleet valt maar wel zo dat de atleet nog kan slagen in de uitvoering. Je gebruikt namelijk beide dynamieken. 100% op basis van één dynamiek bewegen heeft geen zin. Een beweging bestaat uit de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. De voorkeursdynamiek wordt gebruikt in de uitvoeringsfase en de andere dynamiek in de voorbereidingsfase.

Iedereen die vandaag aanwezig was op de 14e editie van de Dag van de Atletiek: hartelijk bedankt voor je komst en inzet! Zonder het enthousiasme van de deelnemers en workshopleiders is een dag zoals vandaag niet mogelijk. Nog even nagenieten? Bekijk hier alle foto's.

Foto's: Coen Schilderman