Trainersopleidingen van start in najaar 2021

30 december 2020
Trainer en Coach Vorige

Normaliter gaan de opleidingen op niveau 3 van start in de periode oktober tot en met medio december. Dit jaar zouden we ook starten met de nieuwe opleiding op niveau 4: Atletiek- en Looptrainer 4.

Toen in het najaar de coronabesmettingen weer flink opliepen hebben we besloten om de opleidingen in verband met de coronamaatregelen niet te laten starten, maar uit te stellen tot begin januari. Redenen hiervoor waren het feit dat kantines dicht waren, men buiten alleen in kleine groepjes bij elkaar mocht komen en de vraag vanuit de overheid om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Lockdown

Na de toespraak van Mark Rutte op 14 december stonden we voor de kwestie of de opleidingen in januari alsnog kunnen starten en op welke manier dat zou kunnen. De kantines blijven voorlopig dicht en buiten mag (in ieder geval tot 19 januari) slechts in groepjes van twee gesport worden. Voor de opleidingen van niveau 3 en 4 zou het een mogelijkheid zijn om het theoretische gedeelte van de opleiding online te geven en de praktijk van de workshops later, zodra dat weer mogelijk is.

Enquête 

We wilden peilen of het voor de cursisten en opleiders mogelijk en wenselijk is om de opleidingen op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld eerst online sessies en later fysieke bijeenkomsten voor het praktijkgedeelte. We hebben snel een korte enquête uitgezet en daar zijn veel reacties op binnen gekomen. Na het lezen van alle opmerkingen en intern overleg hebben we besloten om de opleidingen uit te stellen en van start te laten gaan in het najaar 2021. 

Waarom niet uitstellen tot bijvoorbeeld maart? We hebben besloten dat niet te doen, om de volgende redenen:

  • Ook al wordt er in januari gestart met vaccineren, er is nu nog onvoldoende perspectief om met zekerheid te kunnen zeggen dat de opleidingen in maart weer op de ‘normale’ manier georganiseerd kunnen worden. We willen voorkomen dat we de opleidingen herhaaldelijk moeten uitstellen zonder duidelijk perspectief voor de opleiders en deelnemers.
  • De opleidingen duren ongeveer een half jaar. Met een start in maart valt de zomervakantie er in, wat niet bevorderlijk is voor het leerproces.

Interesse?

Heb je interesse in één van de trainersopleidingen of heb je vragen? Mail de afdeling opleidingen

Meer informatie over de trainersopleidingen