Uitdagingen opstart trainingen

11 mei 2020
Anderhalvemetersamenleving Vorige

Vanaf maandag 11 mei  mogen naast de jeugdleden t/m 18 jaar, ook de volwassenen weer sportief aan de slag! Zowel op de accommodatie als in de openbare ruimte is het nu voor alle leeftijdsgroepen weer toegestaan om te trainen. Nadat op vrijdag 24 april het protocol verantwoorde atletieksport (fase 1)  werd gedeeld met alle clubs hebben besturen, commissieleden en trainers veel werk verzet om op een verantwoorde manier weer open te gaan. Complimenten aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om op een aangepaste manier de jeugdtrainingen te hervatten! Inmiddels is fase 2 ingegaan en hebben we het protocol aangepast aan de nieuwe maatregelen die gelden vanaf 11 mei: Protocol Verantwoorde Atletieksport

Veelgehoorde uitdagingen van clubs zijn:

Desinfectie 

Veel clubs komen moeilijk aan voldoende desinfectans. In veel winkels zijn alle schappen leeggekocht. Online is desinfecterende gel wel te verkrijgen, helaas soms tegen hoge tarieven. Trainingsmaterialen hoeven niet gedesinfecteerd te worden, schoonmaken met water en zeep is afdoende. 

Inzet van trainers

Veel trainers willen direct aan de slag en zijn blij weer op de baan te mogen staan om atleten te laten sporten. Natuurlijk zijn er ook trainers die het nog niet aandurven omdat zij in de risicogroep vallen, in de zorg werken of om andere redenen. Om het trainerstekort op te vangen maken veel clubs een aangepast rooster, delen de atleten anders in of verdelen de trainingen over meerdere dagen van de week. Het is goed om te horen dat de keuze van trainers om nog niet te starten door clubs steeds volledig wordt gerespecteerd.

Grootte van de groepen

Stem de maximale groepsgrootte af met de gemeente. Zowel voor de accommodatie als voor de openbare ruimte. Vraag ook naar de lokale noodverordening, hierin kan een maximale groepsgrootte zijn opgenomen. Ons advies is: begin met kleine groepen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld 10 sporters incl trainer) en naarmate de trainers meer handigheid krijgen in het training geven in de ‘anderhalvemetersamenleving’ kan dit worden uitgebreid. Vanuit deze praktijkervaring kun je de maximale aantallen per trainingsgroep ophogen, mits natuurlijk de maatregelen worden nageleefd. Spreid de trainingsgroepen zoveel mogelijk over de dag/avond en kijk of er alternatieve startlocaties zijn om er voor te zorgen dat het niet te druk wordt rondom de accommodatie. Maak een indeling van de atletiekbaan in sectoren om de trainingsgroepen te verdelen op een zo veilige en verantwoorde manier om met meerdere groepen tegelijkertijd op en om de atletiekbaan te trainen.

D-Junioren (12 & 13 jaar)

De categorie van de D junioren bestaat o.a. uit de leeftijden 12 en 13 jaar. De 1,5 meter maatregel wordt strak gehanteerd vanaf 13 jaar. Wanneer deze beide leeftijden samen trainen zorg ervoor dat je de 1,5 meter regel voor iedereen laat gelden (behandel de 12-jarige dus als 13-jarige)!

Gebruik van atletiekmaterialen

Zoals het protocol voorschrijft: ‘Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand anders ze gebruikt’. Hoe ga je hiermee om bij het gebruik van polsstok- en hoogspringmat? Maak de mat na elke training schoon met water en zeep. Blijf ook benadrukken dat atleten niet met hun handen aan het gezicht zitten en zowel voor als na de training hun handen wassen. Wanneer er bij de werponderdelen niet voldoende materiaal is voor iedereen kun je atleten vragen eigen handschoenen mee te nemen. Ook hier blijft gelden niet aan het gezicht zitten en zowel voor als na de training je handen wassen.

Deelnemen niet-leden

De oproep van de overheid om ook niet-leden de mogelijkheid te bieden om te sporten kan op de volgende wijze worden ingevuld: Bied steeds enkele atleten de mogelijkheid om een vriendje of vriendinnetje als gastatleet mee te nemen naar de training. Als de naam van de gastatleet bekend is bij de club en de proefperiode maximaal 6 weken duurt vallen alle gastatleten onder de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie.

We kunnen ons voorstellen dat er praktische vragen ontstaan bij de opstart. Wij hebben daarom twee besloten Facebookgroepen aangemaakt voor trainers (loop- en atletiektrainers). Op deze manier kunnen trainers gericht vragen aan elkaar voorleggen en praktische tips en oplossingen met elkaar delen. Dan hoeft niet iedereen zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Attendeer jullie trainers hier ook vooral op en laat ze daar hun vragen neerleggen en voorbeelden delen. Zo helpen en inspireren we elkaar!