Unie Erekruis voor Marieke en Aleida van den Akker

18 september 2008
Vorige

Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 september jl. van AV De Koplopers in Delft werden de zusjes Marieke en Aleida van den Akker door directeur Rien van Haperen van de Atletiekunie onderscheiden met het Unie Erekruis.

Deze enthousiaste vrijwilligers hebben zich een groot aantal jaren ingezet voor allerlei activiteiten binnen de vereniging en in het bijzonder voor de maandelijkse Kopjesloop. Dit evenement heeft een sterke regionale functie weet ook veel jeugd en ongebonden lopers te trekken. Daarmee hebben Marieke en Aleida de afgelopen jaren – op geheel eigen wijze – op regionaal niveau impulsen weten te geven aan de ontwikkeling van de loopsport. Beiden toonden zich zeer verrast door de erkenning die hen met deze onderscheiding ten deel viel. De goed bezochte ledenvergadering van AV De Koplopers onderstreepte de inzet van de beide dames en het gebaar van de Atletiekunie met een luid applaus.