Update coronavirus en activiteiten Atletiekunie

15 oktober 2020
Beleid Vorige

Update 15 oktober

Het aangepaste protocol verantwoorde atletieksport, dat uitgaat van de per 14 oktober 22:00 uur geldende landelijke maatregelen, staat online

De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing. In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.


Update 14 oktober

Afgelaste evenementen en wedstrijden:

 • NK Snelwandelen (18 oktober)
 • NK Werpvijfkamp en kogelslingeren (24 en 25 oktober) 

Tevens wordt het crosscircuit afgelast na het besluit van de Warandeloop, Amsterdamse Boscross, Sylvestercross en de Mastboscross om hun crosswedstrijd af te gelasten. De Abdijcross en de NK Cross staan voorlopig nog op het programma. Onder voorbehoud van de maatregelen tegen die tijd.


Update 13 oktober

Vanavond heeft het kabinet in de persconferentie de volgende aanscherpingen voor o.a. de sport bekend gemaakt. Deze maatregelen gelden in elk geval voor de komende vier weken (10 november 2020).

Vanaf 14 oktober 22:00 uur:

 • mogen kinderen tot 18 jaar in teamverband blijven trainen
  • onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan (reizen moet beperkt worden, geen publiek)
 • mogen sporters boven de 18 jaar niet meer in teamverband sporten
  • wordt de competitie volledig stilgelegd
 • mogen volwassenen (18 jaar en ouder) buiten in groepjes van maximaal vier personen en met 1.5 meter afstand blijven sporten; bijvoorbeeld hardlopen
 • sluiten de kantines en kleedkamers van alle sportclubs
 • worden alle evenementen verboden: dus ook hardloopevenementen (recreatief)

Er leven nog veel vragen en hoe deze variabelen samen tot heldere voorschriften of regels moeten leiden, is nog niet helemaal duidelijk. Vanavond en in de loop van morgen zullen de consequenties duidelijker worden en zal er ook weer overleg plaatsvinden tussen NOC*NSF en diverse bonden. Vervolgens kunnen we het protocol 'verantwoorde atletieksport' verder aanpassen: ons streven is om dit morgenavond met jullie te kunnen delen.
 

Update Rijksoverheid


Update 7 oktober

Deadline subsidie aanvraag

Vanwege de impact van de coronacrisis op sportclubs is er een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken. Let op: dit kan nog tot 11 oktober. Op de website van DUS-I is het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) nog tot 11 oktober geopend. Lees hier het hele nieuwsbericht. 


Update 29 september

Gisteravond heeft het kabinet in de persconferentie de volgende aanscherpingen voor de sport bekend gemaakt. Deze gelden in ieder geval voor de komende drie weken (tot dinsdag 20 oktober). 

Vanaf 29 september 18 uur:

 • zijn toeschouwers niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die kinderen naar de accommodatie brengen (chauffeurs bij een uitwedstrijd vallen onder teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken). 
 • gaan sportkantines dicht;
 • geldt er een samenkomstgrootte van 30 personen (binnen) en 40 personen (buiten) en een maximale gezelschapsgrootte van vier personen. Deze groottes gelden niet tijdens de sportbeoefening. Atleten mogen dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor atleten vanaf 13 jaar wel. Het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Hier vind je de laatste versie van het protocol verantwoorde atletieksport


Update 21 september

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht.  De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.  

Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd: 

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden. 
 • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen. 
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. 

Deze maatregelen gelden in meer of mindere mate ook voor de sportclubs in deze regio’s. Op dit moment hebben de sportbonden en NOC*NSF overleg met de overheid om de exacte vertaling te kunnen maken. Zo is bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk of en hoe verenigingen aan deze meldplicht zouden moeten voldoen. Hierover hopen we iedereen zo snel mogelijk te kunnen informeren. 

Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:  

 • Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.) 
 • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden. 

We verwachten op korte termijn meer informatie te kunnen delen.


Update 7 augustus

Webinar organisatoren hardloopevenementen

Her en der zien we wat evenementen die georganiseerd worden, maar er zijn voor veel organisatoren nog steeds veel vragen hoe zij de gemeente mee krijgen en een werkbaar protocol kunnen opstellen. De organisaties van de 4 mijl van Assen (12 september) en de Singelloop Enschede (13 september) hebben door nauw samen te werken met hun gemeentes al een goedkeuring gekregen om het evenement plaats te laten vinden.

Daarom organiseren wij een vragenuurtje op maandag 17 augustus van 19:30 – 20:30uur. Tijdens dit vragenuurtje komen de organisatoren aan het woord hoe bij hun dit proces is gegaan tot de situatie waar zij nu zijn. Daarna is er tijd om vragen te stellen aan de organisaties en de atletiekunie.

Wij begrijpen dat elke gemeente er anders in staat en mee om gaat, maar het kan wel richtlijnen geven hoe je de verdere gesprekken kan voeren omtrent de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio’s.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.


Update 26 juni

Atletiek in de 1,5 meter samenleving per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om tijdens trainingen en wedstrijden de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. 

Hier vind je de laatste versie van het protocol verantwoorde atletieksport en van de protocollen voor loopevenementen en baanwedstrijden.

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het alsnog laten plaatsvinden van een NK. Meer informatie hierover volgt zodra dit beschikbaar is.   


Update 18 juni

Update ‘Kleedkamers en douches weer open en per 1 juli sportkantines en indoortrainingsruimtes’

Per 15 juni mogen de kleedkamers en douches van buitensportlocaties weer open. Per 1 juli mogen sportkantines en terrassen worden geopend. Dit onder voorbehoud van de versoepelingen die het kabinet op 24 juni bekend zal maken voor de sport. Onze sport vindt voornamelijk plaats in de buitenlucht, maar er zijn natuurlijk ook diverse binnen krachtruimtes bij clubs. Ook deze mogen per 1 juli onder voorwaarden weer open. Dit geldt voor krachtruimtes en indooraccommodaties. Hier vind je de laatste versie van het protocol verantwoorde atletieksport

Checklist opstart sportkantines

Mocht je binnen jouw club ook een zomer/jeugdkamp organiseren, ook hiervoor is er een landelijk protocol gemaakt voor jeugd tot en met 18 jaar.


Update 12 juni

Protocollen baanwedstrijden en loopevenementen

Op dit moment is het voor clubs alleen toegestaan om trainingswedstrijden te organiseren om de leden toch de wedstrijdprikkel te geven. Voor hardlopers hebben de virtuele wedstrijden enige uitkomsten geboden. Als club en evenementorganisatie moet je nu al bezig zijn met wat je wel en niet kan organiseren vanaf 1 september.

Vooralsnog gaan we er (onder voorbehoud van de RIVM maatregelen) vanuit dat officiële wedstrijden per 1 september weer mogelijk zijn. De organisatie van deze wedstrijden zal er anders uitzien en vraagt nogal wat van jullie als club, loopgroep of evenementenorganisatie. Daarom komen we met twee protocollen die je als organisatie kaders biedt voor het kunnen en mogen organiseren van wedstrijden en/of evenementen in de toekomst.

De protocollen zijn de richtlijnen die je als organisatie op jouw specifieke situatie moet afstemmen en zijn dynamische documenten die naar aanleiding van veranderende maatregelen aangepast worden.

Voor de wedstrijden en evenementen geldt dat goed contact en vroegtijdig betrekken van de veiligheidsregio en gemeente van belang is in het opstellen van je evenement specifieke protocol. Zij kunnen mede bepalen in hoeverre het realistisch is in de doorgang van je evenement op basis van vergunning, crowd management en veiligheidsrisico.

Heb je vragen over een van deze protocollen? Dan kun je ons benaderen via  wedstrijdsport@atletiekunie.nl.


Update 28 mei

Update 'buiten sporten tot en met 18 jaar'

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. Het protocol van de Atletiekunie is hierop aangepast.

Tevens is op 27 mei door het kabinet aangegeven dat als de ontwikkelingen dat toelaten, per 1 juli sport- en verenigingskantines weer open mogen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.


Update 15 mei 13:41 uur

Wat gebeurt er met de Nederlandse Kampioenschappen in 2020?

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie op 25 maart besloten om alle Nederlandse kampioenschappen die op de planning stonden tot en met juli te cancelen. In de afgelopen weken zijn de mogelijkheden van een alternatieve data onderzocht en is per Nederlands kampioenschap een besluit genomen.

Per Nederlands kampioenschap is op basis van de omvang van het evenement en de haalbaarheid van de organisatie een besluit genomen. Dit heeft als gevolg dat de volgende Nederlandse kampioenschappen voor 2020 definitief worden afgelast:

 • ASICS NK Atletiek
 • ASICS NK U20/U18
 • NK Masters
 • NK Halve marathon
 • NK Meerkamp U20/U18
 • ONK Para Atletiek
 • NK Estafette

Lees hier het hele nieuwsbericht


Update 8 mei 18:16 uur

Fase 2: update protocol verantwoorde atletieksport

Vanaf 11 mei start fase twee en mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen. Dit betekent dat ook loopgroepen de trainingen weer kunnen hervatten. Wij willen met  onze leden gefaseerd toewerken naar een reguliere situatie om op een verantwoorde wijze (verder) open te gaan. Met voortschrijdend inzicht wordt het protocol tijdens de looptijd van de verschillende fasen aangepast en aangescherpt.

 • Het protocol met de nieuwe maatregelen staat nu online alsook de aangepaste checklist

Protocol verantwoorde atletieksport

Verdere versoepeling maatregelen sport

Update 6 mei 20:23 uur

Het kabinet heeft vanavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Goed nieuws voor de atletieksport en de loopgroepen! De versoepeling houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten. Van kracht blijft wel: geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Wij gaan in de komende dagen alle maatregelen nemen om de nu toegestane verruimde openstelling op een veilige manier mogelijk te maken voor de atletieksport. We beraden ons op uitbreiding van het protocol en komen met aanvullende berichtgeving hierover.

Lees hier de volledige berichtgeving van sportkoepel NOC*NSF.
 


Update 29 april 10:53 uur

Verruiming trainingsmogelijkheden topsporters

Zoals de regering bekend heeft gemaakt, is er naast de breedtesport regeling voor onder 13 en onder 18 jarige sporters bij verenigingen ook een regeling opgesteld voor topsporters. Inmiddels is de invulling voor deze regeling door NOC*NSF bekend gemaakt aan de bonden.


Update 24 april 17:40 uur

Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Wij hebben een concept-protocol voor de atletiek uitgebracht in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Protocol verantwoorde atletieksport


Update 21 april 21:17 uur

Versoepelde maatregelen voor de sport

Premier Rutte heeft zojuist in de persconferentie het volgende (mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team) bekend gemaakt:

 • Alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus gelden nog tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen.
 • De huidige, algemeen geldende coronamaatregelen, zijn tot en met 20 mei verlengd

Voor de sportsector zetten we de versoepelde maatregelen op een rij.
Zojuist is besloten dat per 29 april:

 • Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt
 • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel

Wij zijn nu bezig om deze versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek en we streven ernaar op uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor onze clubs te komen.

 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. 
 • Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat. Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht*
 • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september

Ook al beseffen wij dat de intelligente lock-up ons grotendeels blijft raken, zijn we verheugd dat vanaf 29 april de jeugd weer kan sporten en dat we individueel kunnen blijven hardlopen. Wij willen alle betrokkenen dan ook vragen zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen zodat we samen de atletieksport weer op gang kunnen krijgen. Door verantwoord te sporten en de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek!


Update 16 april 14:43 uur

FAQ: Veegestelde vragen over coronavirus en sport

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. 


Update 7 april 15:01 uur

Checklist voor sportverenigingen

NOC*NSF heeft speciaal voor sportverenigingen deze checklist opgesteld om de impact van het coronavirus op de sportvereniging in te schatten. Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.


Update 1 april 11:00 uur

Aanvragen Noodloket geopend

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus. Op 26 maart is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

 • Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via deze website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020

Update 31 maart 19:42 uur

Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn dus ook van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen. Dat heeft premier Rutte zojuist gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.  Uiterlijk 21 april, een week voor 28 april, neemt het kabinet opnieuw een besluit over verlenging van de maatregelen. 

bron: NOS


Update 30 maart 15:20 uur

Olympische Spelen in 2021 definitief van 23 juli tot en met 8 augustus

De Olympische Spelen in Tokio worden volgend jaar gewoon in de zomer gehouden, van 23 juli tot en met 8 augustus. Dat is besloten na overleg tussen het organisatiecomité, het Internationaal Olympisch Comité, de stad Tokio en de Japanse regering. De Paralympische Spelen worden in 2021 van 24 augustus tot en met 5 september georganiseerd.

Overlap WK Atletiek

In 2021 botsen de Spelen in de zomer met de WK atletiek (6 tot en met 15 augustus in het Amerikaanse Eugene). Hier wordt echter gekeken naar opties om dit evenement te verplaatsen.


Update 27 maart 10:00 uur

Tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronacrisis

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus.

Gisteren (26 maart) is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via deze website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020; 
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over het Noodloket vind je op de website van Rijksoverheid.


Update 25 maart 13:42 uur

Update (inter)nationale kalender

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie gisteren besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie alsook op NK’s. Daarnaast is het voor veel evenementen die op de (inter)nationale wedstrijdkalender stonden, haast niet mogelijk doorgang te vinden. Momenteel bekijkt de Atletiekunie samen met LOC’s de alternatieven om deze NK’s, mogelijk in een andere vorm, te laten plaatsvinden.

Via deze weg willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actualiteiten die elkaar in razend tempo opvolgen. Momenteel bekijkt de afdeling wedstrijdsport per (inter)nationale wedstrijd of er een alternatieve datum is (en zoja; wanneer) of dat deze gecanceld wordt.

Deze updates houden we bij op deze pagina; bekijk deze dus met regelmaat voor actuele updates.


Update 24 maart 16:07 uur

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Competitie en NK's

Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat.

Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

Overige activiteiten

Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau van de Atletiekunie staat in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren, als ook met de verschillende taak- en werkgroepen en haar clubs.

Bovenstaande maatregelen staan in het belang van onze leden en de samenleving in het algemeen en dienen het gemeenschappelijke doel het coronavirus zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.


Update dinsdag 24 maart 14:16 uur

Olympische en Paralympische Spelen uitgesteld naar 2021

De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio gaan komende zomer definitief niet door. Dat heeft het IOC (Internationaal Olympisch Comité) middels een statement op hun site bekendgemaakt. De Spelen worden uitgesteld tot uiterlijk de zomer van 2021. De Spelen zouden van 24 juli tot en met 9 augustus worden gehouden, de Paralympische Spelen van 25 augustus tot en met 6 september. Nieuwe data heeft het IOC nog niet bekendgemaakt.

Technisch Directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over dit nieuws: “Het is een lastig maar onvermijdelijk besluit. Het is goed dat atleten en coaches nu duidelijkheid hebben en de tijdsdruk er even af is.” 


Update maandag 23 maart 15:30 uur

Financiële afspraken

Vandaag is een email verzonden naar alle voorzitters, secretarissen en loopgroep-contactpersonen over financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld het innen van contributie of betalen van facturen. Zo zijn er clubs die bijvoorbeeld een teruggave doen van de clubcontributie omdat de accommodatie momenteel gesloten is en sportactiviteiten op pauze staan. We willen iedereen adviseren en vragen om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan zoals gepland en pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang – óf en op welke wijze een financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op dat moment is er een volledig overzicht van de impact van de huidige maatregelen en kunnen er goede keuzes gemaakt worden inzake verschuiven, verplaatsen of annuleren van activiteiten. Op deze wijze besparen we nu veel werk en leidt het bij niemand tot acute financiële consequenties. Indien je vragen hierover hebt, neem dan contact op met Pieke de Zwart.


Update donderdag 19 maart 14:00 uur

Atletiek & competitie

De afgelopen dagen ontvingen wij al meerdere vragen over het al dan niet doorgaan van de eerste competitierondes in april. Vooralsnog lopen de maatregelen tot en met 6 april en kunnen de competities welke gepland zijn vanaf 18 april doorgang vinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Lees hier de hele berichtgeving.


Update donderdag 19 maart 12:05 uur

Reactie op Volkskrant inzake trainingen Papendal

De Atletiekunie wil graag reageren op het artikel in de Volkskrant van vandaag inzake de trainingen op Papendal. Gisteren is vernomen dat een aantal coaches/atleten trainde op Papendal. We hechten er belang aan te benadrukken dat de maatregelen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF óók gelden voor atleten die trainen in programma’s van de Atletiekunie. Iedere atleet die zichzelf fit wil houden in aanloop naar het wedstrijdseizoen wordt gevraagd conform de ‘social distancing’ richtlijnen zijn conditie individueel te onderhouden. Voor zover daar twijfels over kunnen bestaan, zijn alle atleten en coaches die op Papendal trainen hier nogmaals individueel op gewezen. Op Papendal vinden dus geen trainingen van de Atletiekunie plaats!

De Atletiekunie betreurt de miscommunicatie en de eventuele ruis die daardoor bij andere verenigingen en sporten is ontstaan: hiervoor maken wij onze excuses.

Wij willen met klem benadrukken de adviezen van het RIVM en NOC*NSF op te volgen om zo het Coronavirus  adequaat aan te pakken. Tot nader order is de richtlijn dat alle verenigingen (clubhuizen en banen) gesloten zijn en dat er niet getraind mag worden.  


Update woensdag 18 maart 10:43 uur

FAQ vanuit NOC*NSF en sportbonden

Bij ons allen, sportbonden en NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we op bijgaande link en in samenspraak met sportbonden, een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. 


Update maandag 16 maart 13:25 uur

Bereikbaarheid bondsbureau

Het kantoor van de Atletiekunie is vanaf 17 maart tot en met 6 april gesloten. De medewerkers zijn via hun emailadressen en (directe) telefoonnummers zo veel als mogelijk bereikbaar. Raadpleeg de pagina 'medewerkers' voor individuele contactgegevens. We doen ons best de dienstverlening door te laten lopen, maar vragen begrip voor eventuele vertraagde reacties. Verder kunnen we op vragen die betrekking hebben op de periode direct na 6 april niet altijd antwoord geven; zodra we duidelijkheid kunnen geven zullen we dat melden. Dit nieuwsbericht zal doorlopend bijgewerkt worden.

Samen sporten?

We krijgen vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'.


Update maandag 16 maart 12:02 uur

Stevensloop, NK halve marathon, afgelast

De NK Halve Marathon, die dit jaar bij de Stevensloop (21 & 22 maart) zou plaatsvinden, is eveneens afgelast. Gezien de huidige en snelgroeiende maatregelen bekijken we de mogelijkheden of het NK halve marathon nog in 2020 georganiseerd kan worden. 


Update zondag 15 maart 18:00 uur

Onderstaande maatregelen zijn sowieso verlengd tot en met 6 april. Vanzelfsprekend neemt de Atletiekunie dit advies over.


Update zondag 15 maart 14:58 uur

Sportkoepel NOC*NSF roept op tot sluiting alle sportfaciliteiten

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, roept sportclubs op om alle faciliteiten te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen. 

"Ik heb vanmorgen het besluit genomen dat we alle trainingsomgevingen gaan sluiten. Dat is heel rigoureus en heel pijnlijk", vertelt Hendriks bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Maar wij kunnen ons niet onttrekken aan datgene wat er in de maatschappij gebeurt. Ik vind zelfs dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dan zijn halve maatregelen geen maatregelen. Vandaar dit besluit."

Dit besluit gaat in elk geval gelden voor de komende twee weken.

Bron: NOC*NSF / NOS


Update donderdag 12 maart 21:45 uur

Advies en update NOC*NSF

In navolging van de aangescherpte maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.


Update donderdag 12 maart 15:00 uur

Advies RIVM

 • De aangescherpte maatregelen die gelden voor Noord-Brabant worden uitgebreid naar het hele land.
 • Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Bovenstaande maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. Tenslotte blijft het dringende advies aan mensen met (milde) verkoudheidsklachten thuis te blijven!
 


Annulering Dag van de Atletiek 21 maart 2020

Gezien de laatste richtlijnen van het RIVM annuleren we de Dag van de Atletiek. Het evenement wordt dit jaar niet op een andere datum georganiseerd. Deelnemers, workshopleiders en standhouders ontvangen persoonlijk bericht. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 20 maart 2021. Noteer deze datum alvast in je agenda en op de verenigingskalender. Op zaterdag 7 november is de Looptrainersdag. Wellicht is dit ook interessant voor jou.