Update over de juryopleidingen

23 november 2015
Juryopleidingen Vorige

Vanaf 2014 zijn wij bezig om onze juryopleidingen meer aan te laten sluiten op de praktijk van de juryleden. Gericht op de taak, de verantwoordelijkheid maar vooral ook op het toepassen hiervan tijdens de wedstrijd. De opleiding jurylid Algemeen is al aangepast en daarmee een stuk toegankelijker geworden. Nu zijn de andere opleidingen aan de beurt.

Waarom?
In het Onderwijs en in de sport zijn de opleidingen ingericht op het aanleren en ontwikkelen van competenties. Sinds 2009 bieden we alle trainersopleidingen competentiegericht aan en nu willen we deze stap ook maken voor de juryleden. Dit houdt in dat de opleidingen zich minder focussen op de regels, maar meer op de vaardigheden die de functies met zich meebrengen. De juryleden worden daardoor beter voorbereid voor hun eerste wedstrijd en leren “on the job”.

Wat is er anders?
Deze nieuwe aanpak brengt diverse grote wijzigingen met zich mee:

  1. De inzet van zelfstudie via een digitale leeromgeving. De cursist bereidt zich online voor op een volgende workshop. In jouw eigen portfolio zitten huiswerkopdrachten, naslagwerk en diverse instructievideo’s. De opleider en cursist kunnen ook via het portfolio met elkaar communiceren. Deze leeromgeving zal ook na de cursus beschikbaar blijven voor de cursisten, het is dus altijd mogelijk om het naslagwerk of de video’s terug te kijken.

  2. Door de inzet van online leren is het mogelijk om het aantal contactmomenten te verminderen.Je kan je studietijd flexibel indelen. Je bepaalt zelf wanneer je thuis aan de slag gaat en deelt zelf je praktijkuren in.

  3. De inzet van instructievideo’s gaat een grote rol spelen in alle opleidingen. De kracht van de video’s is dat ze zowel tijdens de opleiding, maar juist ook na de opleiding gebruikt kunnen worden. Het is een middel om de cursisten de basis van diverse onderwerpen bij te brengen, maar tegelijk ook om de ervaren juryleden het geheugen op te frissen.

  4. In de nieuwe opzet kiezen wij er voor om voor alle opleidingen af te sluiten met een praktijkmoment, soms met en soms zonder een theorie-examen. Het praktijkmoment kan een examen zijn, maar ook een eerste wedstrijdervaring van de cursist onder begeleiding van een coach.

  5. Het doorstroommodel is veranderd. Door de functies te benaderen vanuit de competenties vervallen enkele voor-opleidingen. Hierdoor is het eenvoudiger om deel te nemen aan een opleiding. Diverse opleidingen worden nu uitgebreid met basiskennis die voorheen in de opleiding jurylid algemeen werd geleerd.

Planning opleveren juryopleidingen
In deze eerste fase zijn wij achter de schermen hard aan het werk om de opleidingen Jurylid Algemeen, Wedstrijdleider, Scheidsrechter, Starter en Wedstrijdleider/Scheidsrechter wegatletiek op te leveren. Hieronder de planning van de pilots voor deze opleidingen.

Pilot opleiding

Plaats

Startdatum

Einddatum

WL/SR wegatletiek

Alkmaar

2-11-2015

30-11-2015

WL/SR wegatletiek

Sneek

9-11-2015

7-12-2015

Wedstrijdleider

Amsterdam

28-1-2016

10-3-2016

Wedstrijdleider

Nog in te plannen

 

 

Scheidsrechter

Vught

Nog in te plannen

 

Scheidsrechter

Zevenbergen

Nog in te plannen

 

Starter

Edam?

Nog in te plannen

 

Jurylid Algemeen

Leiden?

Nog in te plannen

 

 

Verschuiving organisatie van Wedstrijdatletiek naar Opleidingen
Vanaf 4 januari 2016 is afdeling Opleidingen uitvoerder voor alle juryopleidingen. Zij plannen op aanvraag van de Taakcoördinatoren de gevraagde opleidingsactiviteit in en handelen de correspondentie en administratie hiervoor af. Contactpersoon vanuit afdeling Opleidingen is Mandy Nagengast. Wil je een opleiding aanvragen of meer informatie hierover neem dan contact op met jouw TaCo of kijk op onze website.
De onderwerpen en planning voor de bijscholingen gebeurt door Linda Schoemaker van de afdeling wedstrijdatletiek.

Welke opleidingen en bijscholingen kan ik op dit moment aanvragen als vereniging?

  • Opleiding Jury Algemeen (oude stijl) via jouw TaCo

  • Bijscholingen of opfriscursussen via afdeling wedstrijdatletiek

Wanneer zijn alle opleidingen weer aan te vragen?
Vanaf april 2016 zijn alle pilots van de opleidingen Jurylid Algemeen, Wedstrijdleider, Scheidsrechter, Starter en Wedstrijdleider/Scheidsrechter wegatletiek afgerond. Deze opleidingen zijn vanaf dat moment aan te organiseren via jouw Taak Coordinator. Het aanvragen van de opleiding kan natuurlijk al eerder!