Update Project More Indoor

04 juli 2017
Wedstrijdzaken Vorige

Afgelopen jaar heeft de Atletiekunie de behoefte én ambitie uitgesproken om van tien naar 25 indoor atletiekaccommodaties te groeien in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte bestaat om ook indoor atletiekspecifiek te trainen, maar dat in de directe nabijheid van veel verenigingen deze faciliteiten beperkt of niet aanwezig zijn. De Atletiekunie wil ondersteunend en faciliterend zijn voor die verenigingen en gemeenten die deze behoeften en ambitie willen realiseren.

Op donderdag 9 maart is daarom het project More Indoor met onze samenwerkingspartners gelanceerd. In de maanden april en mei hebben we geïnventariseerd bij atletiek- en loopsportverenigingen wat hun ambities zijn rondom het realiseren van een indoor atletiekaccommodatie. Hieruit zijn, verspreid over Nederland, 24 potentiële indoor atletiekinitiatieven verzameld. Begin mei hebben al deze verenigingen met een indoor ambitie een vragenlijst ontvangen teneinde meer inzicht te verkrijgen in de fase van de indoor ambitie. Bij het merendeel van de verenigingen is het nog een ambitie, een aantal verenigingen zit echter al in een vergevorderd stadium van planvorming of zelfs realisatie.

Op donderdag 1 juni zijn alle verenigingen met de indoor ambitie uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op het bondsbureau. Met in totaal 25 vertegenwoordigers van 10 verenigingen was dit een goede en vooral interactieve bijeenkomst, waarbij er voldoende ruimte was voor elkaars vragen en het delen van innovatieve ideeën. Op 1 september lanceren we de website van More Indoor met de bijbehorende vijf indoorconcepten. Op deze website vinden jullie praktische informatie over indoor accommodaties en de verschillende mogelijkheden. Mocht jouw vereniging ook een atletiek indoor ambitie hebben, dan horen wij dit graag! Neem dan contact op met bob.thomassen@atletiekunie.nl.