Veilig en Vertrouwd Sporten: Atletiekunie reageert op artikel Volkskrant

21 februari 2019
Veilige sportomgeving Vorige

De Volkskrant heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het wegsturen van een trainer wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij Eindhoven Atletiek.

De inhoudelijke beoordeling van deze zaak ligt nu bij het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR) en dat wachten wij af. Voor zover we het nu kunnen overzien, heeft de vereniging goed gehandeld. Voor de betrokken trainer voelt dat wellicht als onrechtvaardig, maar een vereniging heeft hierin een verantwoordelijkheid naar zowel het slachtoffer als de overige leden, en moet ook gedurende het onderzoek verder grensoverschrijdend gedrag uitsluiten.

We merken op dat de definitie grensoverschrijdend gedrag een bepaalde mate van subjectiviteit kan bevatten, maar vinden dat het beschermen van de sporter in zijn of haar opvatting van grensoverschrijdend gedrag centraal staat. Onnodige beschadiging van trainers vanwege onterechte meldingen moet uiteraard voorkomen worden. We vinden dat deze personen zich bewust moeten zijn van hun hiërarchische leidende rol over afhankelijke sporters en dat extra zorgvuldigheid nodig is in hun positie. Enerzijds merken we dat het maatschappelijk moeilijk is om dit onderwerp bespreekbaar te maken; tegelijkertijd zien we dat door het tijdsgewricht en het recent bekend geworden misbruikdrama in de atletieksport steeds meer verenigingen dit thema zorgvuldig oppakken. Het advies is dan ook om met elkaar in gesprek te blijven gaan. 
 

Meer weten?

 ​Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen over deze kwestie verwijzen we naar:
Pieke de Zwart, algemeen directeur Atletiekunie, 026-4834 811.


Is er bij jou op de club iets aan de hand?

Of in je directe omgeving? Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en heb je behoefte aan een gesprek? De volgende instanties kunnen je helpen
 

 • Meldpunt sport: 0900 - 202 55 90
  Heb je behoefte aan een gesprek? Bel dan, geheel vertrouwelijk, met het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport. Je kunt daarbij zelf aangeven of je liever met een man of vrouw praat. Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen
   
 • Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101
  SLachtofferhulp biedt emotionele hulp, begeleiding in strafprocessen en helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis
   
 • Zedenpolitie: 0900-8844
  Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt
   
 • Crisislijn: 0900-0113
  Anoniem en vertrouwelijk praten met deskundigen, je staat er niet alleen voor.

Bij minder acute kwesties of voor advies kun je ook contact opnemen met één van de twee vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie: Els Manders (06 522 856 65) of Frank Koomen (06 558 975 86).