Veranderingen in de trainersopleidingen

03 oktober 2017
Opleidingen Vorige

Rectificatie op nieuwsbericht "Veranderingen in de trainersopleidingen

Helaas komen wij terug op de voorgenomen wijziging om de VOG verklaring verplicht te stellen voor diplomering. Bij controle is gebleken dat wij als Atletiekunie dit wettelijk niet mogen verplichten.

Het verplicht stellen van een geldige VOG kan alleen worden gedaan door de vereniging waarin de betreffende vrijwilliger actief is. De gewenste doorvoering in de Toetsing vindt dus niet plaats.

Omdat wij als overkoepelende vereniging van de clubs een voorstander zijn van veilig en verantwoord trainen, gaan wij actief de bestuurders van de verenigingen stimuleren om dit onderwerp te borgen binnen de club.

Wordt vervolgd.......

 

Voor het nieuwe seizoen zijn er twee wijzigingen voor de niveau 3 loop- en atletiektrainers in opleiding:

  1. VOG verklaring is verplicht om in aanmerking te komen voor je diploma

  2. Toetsingsprocedure is transparanter: introductie werken met Rubrics

Waarom deze veranderingen?

Veiligheid

Wij willen graag dat onze atleten en lopers op een veilige, verantwoorde, veelzijdige en leuke manier kunnen trainen. Deze vier elementen staan dan ook centraal in onze niveau 3 trainersopleidingen. Om de veiligheid te waarborgen stimuleren wij clubs om voor alle trainers, die zelfstandig voor de groep staan, een VOG verklaring aan te vragen. Om de bewustwording rondom het thema veilig en verantwoord trainen te vergroten moeten onze niveau 3 trainers een VOG verklaring hebben om hun diploma te ontvangen.

De komende maanden stellen wij meer informatie voor bestuurders beschikbaar over dit onderwerp.

Nieuwe manier van toetsen: werken met Rubrics

Een rubric is een beoordelingstool waarin een lijst met criteria voor een opdracht is opgenomen. Rubrics zet je in om de cursist duidelijk te maken welke kwaliteitscriteria, met verschillende niveaus, aan de opdracht worden gesteld.  Afgelopen opleidingsjaar hebben onze opleiders een pilot gedraaid en is deze nieuwe manier van toetsen positief uit de evaluatie gekomen.

Onderwijskundig is er een aantal goede redenen om te werken met Rubrics:

  • Het vergroot de consistentie tussen de beoordelingen van verschillende beoordelaren (intersubjectieve betrouwbaarheid).

  • De prestatie van de cursist wordt op een onderbouwde en transparante manier beoordeeld.

  • Het maakt duidelijk wat er van de cursisten verwacht wordt (feed-up) en geeft, door tussentijdse beoordelingen, cursisten inzicht waar ze staan. Hierdoor kan een opleider gerichter feed forward geven.

  • Analyses van de Rubrics geven opleiders zicht op hoe de opleiding gegeven is (scoren cursisten op bepaalde onderdelen systematisch laag en moet er aan een bepaald onderdeel meer aandacht besteed worden)? Deze analyse kan niet alleen per opleiding gedaan worden, maar ook overstijgend (moeten er in het opleidingsmateriaal aanpassingen gemaakt worden)?

  • Als organisatorisch voordeel wordt vaak genoemd dat een Rubric tijd kan besparen bij het feedback geven en het beoordelen.

Aanstaande zondag introduceren wij deze nieuwe manier aan het Opleidersteam van de Atletiekunie. Vervolgens informeren wij de praktijkbegeleiders en alle trainers die zich al in hebben geschreven voor een niveau 3 opleiding.
Heb je een vraag of opmerking? Bel of mail met Margot Kouwenberg