Verruiming trainingsmogelijkheden topsporters

29 april 2020
Anderhalvemetersamenleving Vorige

Zoals de regering bekend heeft gemaakt, is er naast de breedtesport regeling voor onder 13 en onder 19 jarige sporters bij verenigingen ook een regeling opgesteld voor topsporters. Inmiddels is de invulling voor deze regeling door NOC*NSF bekend gemaakt aan de bonden.

Hieronder vind je een korte weergave van deze regeling.


Voor wie geldt de regeling?

  • De regeling is van toepassing voor topsporters met een A-status of Selectie-status van NOC*NSF.

Waar kan getraind worden?

  • De regeling geldt, voor wat betreft atletiek, voor de trainingsaccommodaties op CTO Papendal. Een overzicht van accomodaties en bijbehorende sporten die onder de regeling vallen, wordt gepubliceerd op de website van NOC*NSF.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

  • De sportbond moet een protocol opstellen waarin procedures en richtlijnen voor de organisatie van trainingen en trainingsaccommodaties, toezicht en handhaving van alle RIVM richtlijnen, trainingsroosters, hygienemaatregelen enzovoort worden beschreven. Het protocol wordt beoordeeld door een panel bestaande uit de medische staf van NOC*NSF, specialisten van het RIVM en ziekenhuizen én het ministerie van VWS. Nadat het protocol is goedgekeurd en de gemeente toestemming heeft gegeven voor het openen van de betreffende locatie kunnen de trainingen starten.

Wanneer kan getraind worden?

  • Er is een gedetailleerd trainingsrooster opgesteld waarin is vastgelegd wanneer welke atleten kunnen trainen zodat aan alle richtlijnen m.b.t. afstand houden, routing en hygiene maatregelen kan worden voldaan. Atleten worden over hun trainingstijden geïnformeerd via hun coach.

Kunnen de mogelijkheden ook uitgebreid worden naar meer atleten en accomodaties?

  • Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Deze eerste fase is uitdrukkelijk bedoeld om ervaring op te doen met een minimaal risico. Mogelijk dat in een latere fase andere locaties en/of meer atleten kunnen worden toegevoegd maar daar is nog geen tijdlijn voor. Het is enorm belangrijk deze eerste fase van de verruiming goed te laten verlopen omdat we daarmee aan kunnen tonen dat trainingsactiviteiten met de juiste voorzorgsmaatregelen mogelijk zijn.