Voorjaarsvergadering Unieraad

25 mei 2018
Vorige

Op donderdag 24 mei vond op Papendal de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Unieraad plaats.

Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag, jaarrekening en statistisch jaarverslag 2017 alsook de statutenwijzigingen, het Algemeen Reglement en de Regeling Goed Sportbestuur door de unieraad goedgekeurd.

Voordracht benoeming bestuursleden

Tijdens de vergadering vond eveneens de voordracht voor de benoeming van twee bestuursleden plaats.

  • De voordracht voor de verkiezing van councilmember John Bos voor de European Athletic Association (EA) is door de Unieraad goedgekeurd
  • De voordracht voor de herverkiezing van councilmember Sylvia Barlag voor de International Association of Athletics Federation (IAAF) is door de Unieraad goedgekeurd

 De stukken zijn hier te downloaden.