Voorjaarsvergadering unieraad

15 mei 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Donderdagavond 14 mei vond de voorjaarsvergadering van de unieraad plaats. Dit keer niet zoals traditioneel op Sportcentrum Papendal, maar door de beperkingen als gevolg van het corona-virus in de digitale omgeving van Microsoft Teams. Vanwege de digitale ontmoeting is de beoogde agenda in tweeën gesplitst: de goedkeuring van de jaarrekening en -verslag was het belangrijkste onderwerp van deze avond, en op een later tijdstip zullen de nieuwe unieraadsleden geïnstalleerd worden. Omdat deze overdracht, en daarmee het afscheid van acht leden, bij voorkeur past tijdens een fysieke ontmoeting is er een nieuw moment daarvoor gepland op 11 juni 2020.

Hoewel de jaarrekening en het jaarverslag natuurlijk over vorig jaar, 2019, gingen - stond de vergadering vanzelfsprekend stil bij de impact van de huidige corona-maatregelen. Welke effecten raakt de atletieksport en de Atletiekunie? 2019 leek alweer een tijd geleden en gesteund door de goede cijfers werd er dan ook ingestemd met de verslagen. Tevens werd bestuurslid en vice-voorzitter Anieke Wierenga benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar, tevens haar laatste termijn.

Zoals genoemd vervolgt deze unieraadsvergadering op 11 juni voor het afscheid van enkele van de unieraadsleden en het verwelkomen van nieuwe krachten. Indien als gevolg van de maatregelen deze afspraak alsnog níet fysiek kan plaatsvinden, zal de ‘ceremonie’ alsnog digitaal plaatsvinden op deze datum.

Wil je de vergaderagenda en -stukken bekijken, klik dan hier.