Waarom zijn er nog geen Nationale Olympische kwalificatie-eisen gepubliceerd?

05 april 2019
Trainer en Coach Vorige

De Atletiekunie krijgt logischerwijs steeds vaker de vraag wanneer de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen worden gepubliceerd. 

De totstandkoming is een zorgvuldige maar uitgebreide procedure. Het begint met de eisen vanuit het IOC, zij stellen de kwalificatie-eisen op in overleg met de Internationale bond, in dit geval de IAAF. Deze eisen zijn op 10 maart bekend gemaakt door de IAAF.

Het Nederlandse NOC*NSF bepaalt in overleg met de sportbond of en welke aanvullende eisen worden gesteld. De Atletiekunie doet hiervoor een voorstel en daarop volgt afstemming tot overeenstemming wordt bereikt. Onderdeel hiervan is de rol van de Atletencommissie, zij kijken namens de atleten mee en kunnen desgewenst een advies uitbrengen over de door de bond ingediende voorstellen.

De nieuwe kwalificatie-systematiek met een ranking op punten heeft echter een zeer grote impact op het kwalificatietraject. Het is een volledig nieuw systeem waarvan de implicaties nog moeilijk kunnen worden overzien. Een beoogde proef voor het WK 2019 in Doha is op het laatste moment afgeblazen door de IAAF.

In verband met de internationale kwalificatie-periodes is geprobeerd dit volledige proces voor aan aantal onderdelen waaronder de marathon, versneld te doorlopen. Door de late publicatie en de vereiste zorgvuldigheid is dit proces nog niet volledig afgerond. Alle betrokkenen spannen zich in zo snel mogelijk tot afronding te komen.
 

Ad Roskam
Technisch Directeur Atletiekunie

Voor geïnteresseerden is hier meer informatie te vinden over het nieuwe systeem: