Zeewolde: De atletiekbaan als sporthal zonder dak

04 februari 2021
Bestuurder en commissielid Vorige

De poort ging open voor een grote variatie aan sporters

Wat kun je doen als de gymzalen en sporthallen gesloten moeten blijven? Buiten sporten natuurlijk. Zeewolde Atletiek zette de poort van haar accommodatie open voor een grote variatie aan sporters. Het past bij de “open club”-gedachte én bij het veelzijdig bewegen waarvoor de moeder der sporten model staat.

Sybrigje Westerhof, bestuurslid en hoofdtrainer voor de baanatletiek in Zeewolde, vertelt graag en enthousiast over de ervaringen die de vereniging, die 420 leden telt, in het lastige jaar 2020 heeft opgedaan. ‘We hebben laten zien hoe veelzijdig atletiek is en hoe we onze maatschappelijke doelen kunnen verwezenlijken’, zegt ze. En dat kwam mooi uit, want dat er in het 23.000 inwoners tellende Zeewolde een – in de ogen van velen – dure atletiekbaan moest komen, was niet helemaal onomstreden. ‘Maar als je te maken hebt met strenge corona-regels is het heel mooi dat je als gemeente over een “sporthal zonder dak” beschikt’, zegt ze.

We kijken anders naar onze sport dan veel andere clubs

Zeewolde Atletiek bestaat 28 jaar en heeft bijna tien jaar moeten knokken voor de benodigde 1,2 miljoen euro voor een eigen accommodatie. Twee jaar geleden verhuisde de atletiekvereniging van een grasveld naar een kunststofbaan. Die oogt niet helemaal als een traditionele baan. Zo ontbreken de steeple-bak en de discuskooi; die zijn beide ingeruild voor zeven kleine werpunits en een functioneel trainingsrek. Daardoor kunnen dus zeven atleten tegelijk werpen. Met het trainingsrek kan crossfit-achtig getraind kan worden. En bij de verspringbak zijn zes aanlopen uitgezet. ‘We laten onze atleten liever veel en vaak oefenen dan dat ze in een lange rij op hun beurt moeten wachten’, aldus de trainer. Bovendien is de vereniging hiermee goed voorbereid op Athletics Champs. ‘We zijn een vereniging zonder traditie, die anders naar onze sport kijkt dan veel andere clubs. En als het om de competitie gaat, melden wij ons aan voor die ene wedstrijd waar het discuswerpen niet op het programma staat.’

Grenzeloos bewegen

De atletiek staat voor veelzijdig bewegen. Door de grote variatie aan onderdelen krijgt een atleet veel beweegvormen aangeboden. Dat aanbod moet gedifferentieerd zijn: ieder op zijn of haar eigen niveau. Voor Westerhof is dat de kernopdracht van een atletiekvereniging. ‘Anders gaan de minder goede bewegers op een gegeven moment weg.’ Die differentiatie komt ook terug bij het aangepast sporten voor mensen met een beperking. ‘Als je dat binnen je vereniging aanbiedt, krijg je betere trainers. Het zijn de mensen die echt goed kijken en luisteren naar hun atleten, net als in de topsport.’ ‘Op die brede ontwikkeling van motorische vaardigheden – het grenzeloos bewegen –zou de focus moeten liggen, maar ik merk dat veel mensen in de atletiek zich daar niet of nauwelijks van bewust zijn.’ Wat haar betreft had de vereniging het woordje “atletiek” wel uit de naam kunnen weglaten, maar die mening werd niet algemeen gedeeld. Niettemin is het aanbod breed, met ook aandacht voor de wandelsport.

Toen corona kwam, kon Zeewolde Atletiek de binnensporten uitnodigen om naar de atletiekbaan te komen. Buurtsportcoaches legden de eerste contacten. De baan werd in segmenten verdeeld en er kwamen roosters, zodat volleyballers, crossfitters, taekwondo-sporters en dansgroepjes van de turnvereniging er een plek kregen. Next Level, een plaatselijke sportschool klopte zelf aan met het verzoek om samenwerking. Die bestaat eruit dat hun leden kunnen meedoen met looptrainingen van Zeewolde Atletiek en de atleten omgekeerd een fitnessprogramma of rond de atletiekbaan kunnen volgen van Next Level. In de zomervakantie werd er een grote tent geplaatst – de atletiekvereniging beschikt nog niet over een clubhuis – zodat er bescherming was tegen de regen.

‘Natuurlijk kun je buiten overal sporten, maar we merken dat veel sporters het bij ons prettig vinden: een veilige, hygiënisch verantwoorde omgeving’, zegt Westerhof. ‘Bovendien hebben we hier materialen waar je met veel verschillende sporters wat kunt doen, zoals pylonnen, halters, banken, medicinballen.’

Er kwamen open kampioenschappen, waar kinderen langs verschillende sporten konden trekken en van alles konden uitproberen. En er werden nieuwe groepen bereikt: een bingo en een scootmobieltocht voor ouderen, pannenkoeken bakken, workshops voor kleien, voor tennis en op multimedia gebied. ‘Wie wat wilde organiseren kwam op het programma’, zegt Westerhof.

Na de zomer ging de tent weg. De binnensporters konden weer in hun eigen hal terecht. ‘Maar nu het weer strenger is, overwegen we toch om in de krokusvakantie die tent weer neer te zetten’, zegt Westerhof. ‘Ook om activiteiten voor jongeren aan te bieden die nu veel te veel thuis zitten.’

Over de kosten moest natuurlijk wel nagedacht worden. Zeewolde Atletiek is eigenaar van de eigen accommodatie en moet dus zelf de broek ophouden. Westerhof is van mening dat de sport in het algemeen te veel gratis aanbiedt, terwijl veel mensen best iets kunnen bijdragen. Van verenigingen die te gast waren op de baan werd gevraagd de huur te betalen die ze normaal voor hun sporthal of gymzaal kwijt zouden zijn. Kinderen die een dagje kwamen sporten betaalden daar een paar euro voor. ‘Je moet voorkomen dat je scheve gezichten krijgt, want onze eigen leden betalen tenslotte ook contributie.’

Leidde het tot ledenwinst?

‘Dat moet nog blijken. We zijn ook leden kwijtgeraakt, omdat we door corona niet kunnen bieden wat ze gewend zijn. Het was zoeken wat nog wel kon. Zo hebben we tweemaal per week per zoom een les pilates aangeboden, waar 95 gezinnen aan meededen. We hebben trainers met kleine groepjes laten werken en loopcoaching op afstand aangeboden. Maar het ging ons ook niet allereerst om ledenwinst. We gaan nu geen landjepik doen door leden uit andere sporten naar ons toe te lokken. Bovendien zijn we gewend om activiteiten aan te bieden aan sporters die niet van plan zijn lid te worden, zoals hardloopcursussen. Als je niet steeds op ledenwinst uit bent, werkt dat heel bevrijdend.’ ‘Belangrijk is dat we bevestigd hebben gekregen waarom deze baan er moest komen, op een locatie dicht bij het centrum. We lieten zien wat de waarde van de vereniging is voor onze gemeente.

Tekst en foto’s: Cors van den Brink

Volg de e-learning: "in 5 stappen inzicht in nieuwe doelgroepen"

De Atletiekunie ontwikkelde een e-learning voor verenigingen die op zoek willen gaan naar nieuwe vormen van samenwerking en naar nieuwe doelgroepen. In deze e-learning ga je je huidige clubinfrastructuur analyseren en vervolgens in kaart brengen wat er nodig is om de groep ongebonden sporters richting jouw club te verleiden.

In acht opdrachten doorloop je deze e-learning. Aan het eind heb jij het eerste handvat om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Je bepaalt zelf de tijd en het tempo. Tussendoor staat een online sessie (MS Teams) gepland met medebestuurders van andere clubs om zo van elkaar te leren. Deze e-learning is gratis voor alle aangesloten clubs en loopgroepen. Meer informatie.