Praktische tips succesbeleving

Terug naar illustratie

Praktische tips op het thema 'succesbeleving'

Trainers (en andere betrokkenen bij jeugdatletiek) spelen een grote rol in het plezier dat de jeugd beleeft aan hun sportbeoefening en zijn van grote invloed op het ontwikkelen van hun vaardigheid. Zij zijn degenen die zorgen voor een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin een jonge sporter tot bloei kan komen. Praktische tips om het thema 'succesbeleving‘ vorm te geven tijdens trainingen en op bestuurders- beleidsniveau (indien van toepassing). Vanuit de praktische tips kun je onderaan deze pagina doorklikken naar een beknopte theoretische onderbouwing

 • Geef realistische, gemeende positieve feedback.
 • Complimenteer bij geslaagde handelingen
 • Focus op inzet en vooruitgang: maak vorderingen inzichtelijk en koppel deze leermomenten terug aan het einde van de training  
 • Laat kinderen geleerde vaardigheden demonstreren.
 • Besteed aandacht aan iedereen: zorg ervoor dat iedereen zich een winnaar kan voelen!
 • Leer kinderen veel verschillende (nieuwe) vaardigheden aan.
 • Bied haalbare technieken aan die passen bij de ontwikkeling van het kind, het leerlijnen document kan je hierbij helpen. (In dit document wordt per onderdeel (lopen, springen, werpen) aangegeven hoe er binnen de verschillende leeftijdscategorieen naar de eindvorm van het onderdeel gewerkt wordt)
 • Zorg ervoor dat kinderen veel gelegenheid krijgen om te oefenen en zo zichzelf te verbeteren.
 • Biedt uitdagingen op maat: 
  -         Zorg dat er voor iedereen een spanning kan ontstaan tussen lukken en mislukken, winnen en verliezen. Bijv. door te strijden in gelijkwaardige teams, zodat elk kind zijn maximale bijdrage kan leveren aan het teamresultaat om te           kunnen winnen
  -         Differentieer in materiaal / afstanden / scorekansen .     
 • Junioren: bepaal individuele – inspirerende - doelen (middellange termijn).
 • Zorg voor kindvriendelijk materiaal, waardoor bewegingen lukken. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing