praktische tips samen

Terug naar illustratie

Praktische tips op het thema 'samen'

Trainers (en andere betrokkenen bij jeugdatletiek) spelen een grote rol in het plezier dat de jeugd beleeft aan hun sportbeoefening en zijn van grote invloed op het ontwikkelen van hun vaardigheid. Zij zijn degenen die zorgen voor een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin een jonge sporter tot bloei kan komen. Praktische tips om het thema 'samen‘ vorm te geven tijdens trainingen en op bestuurders- beleidsniveau (indien van toepassing).·Vanuit de praktische tips kun je onderaan deze pagina doorklikken naar een beknopte theoretische onderbouwing.

  • Ontvang de deelnemers voor de training, bijvoorbeeld door een praatje te maken over dingen buiten de atletiek.
  • Noem ieders naam tijdens de training een paar keer en geef high-fives; verdeel je aandacht over alle deelnemers, niet alleen over de deelnemers die er om vragen.
  • Communiceer op ooghoogte, dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen.
  • Alle atletenzijn verschillend, qua karakter en qua niveau: geef tips en uitdagingen op maat.
  • Ga het gesprek aan: stel vragen en probeer te achterhalen wat hen bezig houdt
  • Geef atleten groepsopdrachten waarbij ze wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, bijv. samen memory-loopspel of laat ze elkaar feedback geven op de uitvoering van technieken. Houd hierbij rekening met de (sociale ontwikkeling) van kinderen. Mini- en C-pupillen zitten  in de overgang van de fase ‘naast elkaar spelen’ naar ‘met elkaar spelen’. Vanaf ongeveer de A-pupillen kunnen kinderen in kleine groepen met elkaar spelen.
  • Organiseer groepsactiviteiten om binding te vergroten.

 

Wetenschappelijke onderbouwing