Uniebestuur

15 Mei
22 Februari
Kenniscentrum
Yvonne Hak lid van verdienste van de Atletiekunie
29 November
Bestuurder en commissielid
Esther Akihary nieuw bestuurslid Atletiekunie
27 November
Bestuurder en commissielid
Bart Vennix lid van verdienste van de Atletiekunie
28 November
25 September
Bestuurder en commissielid
Sylvia Barlag herkozen als councillid van de wereldatletiekfederatie
03 Juni
Bestuurder en commissielid
Ellis van der Weerden en Rob Janssen nieuwe bestuursleden Atletiekunie
30 November
03 December
Bestuurder en commissielid
Frans Kortbeek postuum Lid van Verdienste
25 Mei
Voorjaarsvergadering Unieraad

Pagina's