Unieraad

28 November
30 November
03 December
Bestuurder en commissielid
Frans Kortbeek postuum Lid van Verdienste
25 Mei
Voorjaarsvergadering Unieraad
01 December
Najaarsvergadering unieraad
09 November
Najaarsvergadering unieraad donderdag 30 november 2017
30 November
Eric van der Burg nieuwe voorzitter Atletiekunie
01 Mei
Voorjaarsvergadering unieraad donderdag 18 mei 2017
01 Februari
Jaarplan 2017 en begroting goedgekeurd door unieraad
25 November
Ellen van Langen benoemd tot erelid Atletiekunie

Pagina's