Unieraad

25 November
Ellen van Langen benoemd tot erelid Atletiekunie
26 Mei
Jaarverslag en jaarrekening 2015 goedgekeurd door Unieraad
29 April
Unieraadsvergadering 26 mei 2016
27 November
Najaarsvergadering Unieraad stemt in met jaarplan 2016
04 November
Unieraads vergadering op donderdag 26 november 2015
Organisatiestructuur

Pagina's