Applicaties

Light versies ledenadministratie software beschikbaar (oktober 2015): AllUnited en Club-Assistent hebben een mooi aanbod, met name ook voor de kleine verenigingen. 

AllUnited is een trotse partner van de Atletiekunie. Wij realiseren professionele oplossingen die passen bij het formaat en de ambitie van iedere atletiekvereniging. AllUnited Light is onze nieuwste oplossing. Speciaal bestemd voor de iets kleinere atletiekvereniging die behoefte heeft aan een goede eenvoudige ledenadministratie met bondsinterface en inclusief inschrijfformulier voor nieuwe leden. Daarbij is, mits de vereniging het wenst, het eenvoudig om op te schalen naar andere, meer complete, AllUnited oplossingen waarin de financiële administratie, trainingen, communicatie, website zijn geïntegreerd. De jaarlijkse kosten per actief lid bedragen €1,- (geen overige kosten!). Besluit je een driejarig contract af te sluiten voor 1 januari 2016, dan betaal je slechts 50 cent per lid. Eenmalige inrichtingskosten: €100,- Kijk hier voor meer informatie.

Club-assistent Light biedt atletiekverenigingen de mogelijkheid om alleen de Ledenadministratie module af te nemen. Je krijgt een eigen administratiesysteem met een koppeling aan de Atletiekunie, maar behoudt de huidige verenigingswebsite. Alle leden worden automatisch gekoppeld, waardoor de ledenadministratie makkelijk te beheren en gebruiken is. Om de mogelijkheden van Club-assistent Light te bekijken kun je inloggen op de demo omgeving van de ledenadministratie. Club-assistent Light kost € 0,50 per lid per jaar dus zeker ook interessant voor kleine verenigingen. 

Club Webware is een totaaladministratie die zeer geschikt is voor atletiekverenigingen. Het biedt een breed scala aan mogelijkheden. Tegelijkertijd is het modulair opgebouwd: je koopt alleen wat je nu nodig hebt. Uitbreiden kan altijd later nog. Er is een goede koppeling met de administratie van de Atletiekunie. Ook zijn zowel administratie als websitegedeelte volledig 'responsive' waardoor het allemaal ook goed werkt op tablet en smartphone. Club Webware biedt een zeer goede support en dat alles tegen lage tarieven. Bijzonder is nog dat de vereniging het pakket in eigendom krijgt, met een geheel eigen database. Hierdoor is de continuïteit van de clubadministratie het best gewaarborgd en is de toegang zeer flexibel. Voor meer informatie, zie www.clubwebware.nl

Vier pakketten
Momenteel zijn er vier gecertificeerde pakketten: AllUnited (gecertificeerd april 2013), Club Webware (gecertificeerd april 2013), Club Assistent (gecertificeerd mei 2013) en Sportlink (gecertificeerd september 2013). We hebben een vergelijking van de vier pakketten naast elkaar (bijgewerkt oktober 2015)

Administratiekosten omlaag? Kies een verenigingspakket!
Het handmatig invoeren en bewerken van je ledenadministratie: een bewerkelijk en arbeidsintensief proces. Een proces dat echter met de huidige gecertificeerde ledenprogramma’s enerzijds de kwetsbaarheid van verenigingen vermindert en anderzijds de digitale communicatie met bijvoorbeeld hun leden enorm vergemakkelijkt. Inmiddels is ruim 50% van de clubs om en maakt al gebruik van een standaard koppeling met de Atletiekunie. Zij profiteren dus al van de voordelen zoals het hebben van slechts één administratiesysteem en het automatisch uitwisselen van gegevens met de bond en zien dit al terug in hun efficiency. Voor meer informatie, zie www.clubwebware.nl

Korting op je administratiekosten
Zodra je als atletiekvereniging een goedgekeurde koppeling hebt, ontvang je € 2 korting op de administratiekosten bij elk nieuw aangemeld lid! Momenteel brengen we € 7,50 in rekening bij de club om de kosten voor het administreren van een lid af te dekken. Met een goedgekeurde koppeling komt een deel van het werk rondom de registratie van nieuwe leden te vervallen. Het is daarom logisch deze administratiekosten omlaag te brengen en hierdoor de voordelen van een koppelingspakket nog meer te stimuleren.

De voordelen van de pakketten

  • het is mogelijk tegelijk met meerdere personen in het pakket te werken. Zij beschikken allemaal over de meest actuele informatie zoals bijvoorbeeld een actuele ledenlijst. Het pakket is daardoor dus ook niet afhankelijk van één persoon
  • je bespaart uren van de ledenadministrateur die niet meer hoeft te communiceren met onze ledenadministratie. Zaken hoeven alleen nog bijgehouden te worden in het eigen pakket. Vervolgens verwerkt de standaard koppeling deze gegevens automatisch in de bondsapplicatie.  Denk aan het aanmelden van nieuwe leden, het muteren van lede en het afmelden van leden. Dit verkleint de kans op fouten en leidt tot een kwalitatief betere database.
  • Wedstrijdlicenties kunnen gemakkelijker en sneller worden aangevraagd
  • Het risico van verlies aan data (bij een crash) wordt geminimaliseerd
  • De mogelijkheid om directer (digitaal) en makkelijker te communiceren met je leden
Aansluiten op een applicatie?

 

Paul Peters

Voor alle vragen over aansluiting op de applicaties