Club en trainers

Veel clubs staan tegenwoordig “open” voor iedereen.
Dat betekent ook voor mensen met een handicap. Of je nu een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve handicap hebt, iedereen moet kunnen sporten en aan hardlopen of atletiek kunnen doen.
Wanneer je een aanbod wilt opstarten, kun je op onderstaand stappenplan klikken. 
Daarnaast kunnen clubs ook gebruikmaken van het handboek Atletiek is ‘onbeperkt’

 

Kan iedereen bij jouw club sporten?

Na het doornemen van het stappenplan zijn er een aantal praktische tips die de club kunnen ondersteunen. Het begint ermee dat de club positief tegenover de doelgroep staat zodat leden zich ook achter deze visie kunnen plaatsen.
Neem contact op met het lokale sportpunt, scholen, fysiotherapeuten of het revalidatiecentrum en kijk samen met hen naar het huidige atletiekaanbod voor sporters met een handicap. Wellicht kun je samen met de instanties de doelgroep enthousiasmeren door bij de instanties een aantal kennismakingstrainingen te verzorgen.  OOk kunnen clubs contact zoeken met contactpersonen van regionale samenwerkingsverbanden.
Deze zijn te vinden via
Sport op de Kaart, (on)beperkt bewegen 

Doelgroep en aantallen
De grootte van de groep is anders dan binnen de reguliere atletiek. Aantallen vanaf drie tot vijf leden is al een hele mooie start. Mensen met een lichamelijke handicap trainen zo veel mogelijk mee in de reguliere groepen. Wheelers blijken vaak moeilijker in de reguliere groepen te integreren. Vaak wordt er gezocht naar twee keer per week bij de eigen club trainen en een keer per week wat verder reizen om samen met meerdere clubs tegelijk te trainen.

Als het aanbod eenmaal staat, vinden steeds meer mensen de weg naar de vereniging!

 

 

Ondersteuning

Binnen de atletieksport zijn verschillende werkgroepen actief. Dit zijn ervaringsdeskundigen, trainers of experts vanuit de (para) medische zorg en veelal betrokken met de doelgroep. Deze werkgroepen zijn ook bereid om clubs te ondersteunen. 

Werkgroep Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking kunnen prima sporten. Bij Atletiek zowel op baan als op weg kunnen doven en slechthorenden over het algemeen prima meedoen. Op de trainingen en bij de wedstrijden. Om dat te kunnen bereiken is goede begeleiding en communicatie nodig.
Goede communicatie is onmisbaar bij auditieve beperkten, van licht slechthorend tot ernstig doof. Wanneer de communicatie niet lekker loopt, haken doven en slechthorend meestal af. Dat is zonde en nergens voor nodig. Atletiek is een gezonde sporttak. Sporten bij een horende atletiekvereniging biedt een goede en gezonde basis voor integratie en participatie door doven en slechthorenden.

Samen met Atletiekunie en Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) willen wij de atletiekverenigingen voorzien van goede voorlichtingsmaterialen waarbij de vereniging met haar bestuurders, trainers, begeleiders en sportgenoten in staat zijn om makkelijker om te gaan met nieuwkomers met auditieve beperking, wat bevorderlijk maakt voor snelle acceptatie.
Enorme stimulans voor doven en slechthorenden die de weg naar een atletiekvereniging sneller kan vinden en met alle plezier mee kan doen aan de trainingen en de wedstrijden.

Arjen Hoogerwerf (Atletiek@kndsb.nl) website: www.kndsb.nl

Werkgroep RaceRunning

RaceRunning is een aangepast atletiekonderdeel waarbij de atleet loopt of rent met behulp van een racerunner. Een racerunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. De racerunner is geschikt voor kinderen en volwassenen met een  lichamelijke beperking  (zoals bv cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator, krukken of rolstoel gebruiken om zich voort te bewegen.  Sommige atleten kunnen wel zelfstandig lopen, maar struikelen en vallen gemakkelijk als zij rennen.  Ook atleten die niet zo’n goede handfunctie hebben kunnen meedoen.
In Nederland kun je bij 12 atletiekverenigingen aan RaceRunning doen; kijk op het landkaartje waar je terecht kunt.

Meer info kun je vinden op www.racerunning.nl. Contact per email is mogelijk via info@racerunning.nl of via Facebook

Ondersteuningssubsidies

Stimuleringsbudget

Alle clubs met een sport- en beweegaanbod passend bij mensen met een handicap komen in aanmerking voor het stimuleringsbudget Grenzeloos actief. 
Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden via www.grenzeloos-actief.nl. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder.
Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches/ provinciaal consulenten nodig. Deze instemming staat garant voor de kwaliteit van het plan.

Subsidietoolkit

NOC*NSF heeft ook een handipge subsidietoolkit waar meerdere subsidies zijn te vinden. Klik hier voor de subsidietoolkit.

Lokale sportstimulering

Ook kunnen clubs terecht bij hun lokale overheid voor stimuleringsbudgetten op sporters met handicap 

Wanneer bovenstaande informatie ontoereikend, kan een clubkan via het bestuur contact opnemen met de accountmanager van jouw vereniging.