Materiaal en clinics

Voor wie? Missie Ondersteuning Atletiekunie
Toekomstige sporter Via de kortste weg naar de juiste club. Contactpersoon, samen naar de juiste vereniging, begeleiding naar de juiste lokale vereniging.
Vereniging Integratie bevorderen en laagdrempeligheidsgedachte delen. Bestuur ondersteunen met opstarten of versterken van aabod, trainers opleiden en good practices delen, materiaaluitleen, bijscholingsdagen organiseren, begeleiding bij trainingsgroepen integratie of apart aanbod.
Onderwijs Basis leggen voor toegankelijk sportaanbod. Athletics Movements ook op speciaal onderwijs, clinics, begeleiding naar de sterke club in de buurt.
Revalidatiecentrum Van revalidatieplek, naar kennismaking met sport, naar structureel sporten bij de vereniging. Contacten leggen tussen vereniging en revalidatiecentrum, clinics verzorgen met een lokale trainer, bewegingsagoog en clinicleider, begeleiding van revalidanten naar de sterke club in de buurt.
Regionale sportloketten Lokaal aanbod delen en regionale verbindingen leggen. Samenwerking met deze loketten en de vereniging op lokaal stimuleren.
Huidige sporter Plezier in atletiek behouden Competitiemogelijkheden bieden, materiaaluitleen, contact delen met andere atleten met een handicap.
Talentvolle sporter Optimale begeleiding naar de top. Het aanvullend talentprogramma op Papendal is een ondersteuning op het aanbod van de lokale vereniging.
Topsporter Optimale ondersteuning voor topsporters. Fulltime topsportprogramma op Papendal.