Wedstrijden en Classificaties

Wedstrijden  & classificatie voor atleten met een handicap

 

De Atletiekunie is van mening dat de alle atleten met een handicap moeten kunnen deelnemen aan wedstrijden. Voor deelname aan de competitie wedstrijden en Nederlandse kampioenschappen kunnen de voorwaarden in artikel 410 van het wedstrijdreglement worden gevonden.

Voor lokale en regionale wedstrijden gelden hoeven atleten geen classificatie nodig. Wanneer je deel wilt nemen aan de Nederlandse kampioenschappen en (internationale) IPC wedstrijden moet je geclassificeerd worden.

De wedstrijdleider bepaalt de wijze waarop atleet met een handicap deelneemt. wedstrijden De Atletiekunie hanteert de IPC reglementen

 

 

Deelname aan wedstrijden

Starten met wedstrijden
Wanneer je wilt deelnemen aan wedstrijden als atleet met handicap kun je, net als valide atleten, aan reguliere wedstrijden mee doen. Kijk hiervoor op de wedstrijdkalender welke wedstrijden er zijn. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie en aangesloten te zijn bij een atletiekvereniging.

Deelname aan (internationale) wedstrijden
Voor kwalificatie van een internationaal IPC evenement, zoals bijvoorbeeld een EK, WK of de Paralympische Spelen dienen jouw uitslagen op de wereldranglijst te komen. Daarvoor moet je in het bezit zijn van onderstaande licenties:

  1. een internationale classificatie;
  2. een wedstrijdlicentie;
  3. een IPC licentie.

Enkel uitslagen op IPC gecertificeerde wedstrijden komen op de wereldranglijst. In Nederland zijn er jaarlijks zes trackmeetings toegankelijk voor alle atleten met een handicap. Daarnaast is er ook een aantal andere wedstrijden toegankelijk voor een selecte groep atleten met een handicap, zoals het Open NK.
Organisaties van wedstrijden kunnen een aanvraag doen voor een IPC licentie, deze aanvraag kun je  mailen naar de afdeling Topatletiek van de Atletiekunie

 

Een aantal goede voorbeelden van wedstrijden voor atleten met een handicap zijn

 

Classificatie

Voor alle sporters met een handicap geldt dat wanneer men deel wil nemen aan (inter)nationale wedstrijden je in het bezit moet zijn van een classificatie. Deze classificatie geeft aan welke handicap je hebt en in welke klasse je geplaatst wordt tijdens wedstrijden. Classificatie is een belangrijke en noodzakelijke stap in de weg van recreant naar wedstrijdsporter met een handicap.

Nationale classificatie

Om deel te nemen aan o.a. het Nederlandse Kampioenschap en aanspraak te maken op nationale records, dien je op nationaal niveau te zijn geclassificeerd. De Atletiekunie coördineert deze classificaties. Wil je graag geclassificeerd worden? Dan dien je je aan te melden via het NOC*NSF. Vanuit de Atletiekunie krijg je een uitnodiging voor een classificatie. Deze vinden drie keer per jaar plaats: in maart, juli en oktober.

Hoe werken die verschillende classificaties precies en welke verschillen zijn er? Klik op de afbeelding voor het totale classificatie-overzicht (T staat voor Track, F voor Field).

 

Internationale classificatie

Wil je ook op internationaal niveau aan wedstrijden gaan deelnemen of je resultaten terug zien op de Wereldranglijsten? Laat je dan internationaal classificeren. Deze classificatie wordt uitgevoerd door de IPC. Je kunt je alleen internationaal laten classificeren als je nationaal geclassificeerd bent. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met Heleen Moes.

 

 

Nuttige informatie voor wedstrijdorganisaties

Wheelers / Racerunners

Wedstrijd technisch gezien moet de organisatie geen combinaties maken met wheelers racerunners en reguliere atleten in één wedstrijd.

Werpnummers

Bij de werpnummers kunnen verenigingen houden dat het plaatsen van het werpblok en de werpplaat extra tijd vergt. De meeste gebruikte oplossing is het werpen met een werpblok aan het begin of einde wedstrijd alle pogingen met het werkblok af te werken.  

Wedstrijden voor atleten met een visuele handicap

Bij deelname van een visuele gehandicapte atleet is er bij de loopnummers een extra baan nodig voor de gids die naast de atleet loopt. Ook dient de organisatie rekening te houden met geluidshinder voor de visuele gehandicapte atleet. Deze moet de aanwijzingen van de gids kunnen horen.
Voor het verspringen is er ook een bredere verspringbak voor nodig.

Accommodatievoorzieningen

Bij de organisatie van wedstrijden voor atleten met een handicap moeten rekening houden dat de aanwezigheid van een invalidetoilet de voorkeur geniet.