Handboek Privacy

In 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aangescherpt. O.a. is er een verplichting tot melding van een datalek ingevoerd. Per mei 2018 zal de WBP opgaan in een Europese wet, de zogenaamde Verordening. Vanaf dat moment kunnen sancties worden toegepast (boetes).

De sport heeft, met NOC-NSF als de initiatiefnemer, een Handboek voor Sportbonden laten maken. Dit Handboek kan prima door atletiekverenigingen en loopgroepen worden gebruikt. Raadpleeg het Handboek bij vragen over privacy! En kijk welke verplichtingen je als vereniging of loopgroep hebt op dit vlak.