Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Eén van de belangrijkste speerpunten in ons beleid is het ondersteunen van clubs in hun ontwikkeling. Onze accountmanagers zijn hiervoor een belangrijke schakels in onze organisatie: zij scheppen de kaders voor de beoefening van atletiek en loopsport, verbinden leden met trainers en bestuurders en maken door dit alles de beoefening van atletiek mogelijk. Als clubs beter in staat zijn om een kwalitatief goed sportaanbod aan de leden te bieden, verbetert dat de sportbeoefening en het prestatieniveau, worden verenigingen vitaler en nemen de inkomsten uit contributies toe, waardoor versterking van het sportaanbod mogelijk wordt. Het versterken van clubs kan haast niet anders dan met maatwerk gerealiseerd worden. Hiervoor is gedegen kennis van het verenigingsleven nodig én is een goede relatie tussen de Atletiekunie en de club randvoorwaardelijk. Onze accountmanagers zijn de intermediairs tussen de club en de bond. Zij onderhouden de onderlinge contacten en beoordelen hoe de beide partijen elkaar kunnen versterken.