Wedstrijdofficials

Wedstrijdleiders en scheidsrechters vormen de ruggengraat van ieder evenement. Ondersteuning van andere sleutelfunctionarissen is daarbij essentieel. Technisch Gedelegeerden bij nationale evenementen, maar ook onder andere ET-ers en starters vormen met elkaar een fundament waar ieder evenement op rust.

In de huidige opzet is de rode draad: profileren, kennisvergaring en kennisdeling. Als iemand laat zien dat hij/zij wil doorgroeien, wil leren, dan zullen wij dit faciliteren. Er wordt gewerkt met een aangepaste indeling en hieromder vind je in het kort het onderscheid tussen de verschillende functies en indeling:

 • Juryleden 
  Iedereen die de cursussen jurylid algemeen, microfonist, Chef EDM, chef ET, snelwandel jurylid en Athletics Champs hoofdjurylid hebben afgerond worden jurylid genoemd
 • BWO (Basis Wedstrijdofficial)
  Als de cursussen scheidsrechter, wedstrijdleider of starter met goed resultaat zijn gevolgd mogen deze personen zich BWO noemen. Dit zijn de functies die internationale doorgroei-mogelijkheden hebben
 • CWO (Competitie Wedstrijdofficial)
  Voor de functies scheidsrechter, wedstrijdleider en starter is het mogelijk om in aanmerking te komen om te functioneren CWO. Een CWO is naast regionale wedstrijden ook bevoegd om actief te zijn bij competitiewedstrijden (vanaf junioren). 
 • NWO (Nationaal Wedstrijdofficial)
  NWO is een official die bevoegd is om naast de regionale en competitiewedstrijden ook tijdens (inter)nationale wedstrijden actief te zijn. Dit betreft voor alle BWO functies. Een benoeming als NWO geldt voor 4 jaar. 

Deze indeling is momenteel alleen van toepassing voor de baanatletiek. Binnen de Atletiekunie wordt gekeken naar de positioniering van de wegatletiek en welke diensten wij hieraan verbinden. Uiteraard zijn wij wel beschikbaar voor alle vragen omtrent de organisatie van wegevenementen.