Vrijwilligers

Binnen iedere club zijn vrijwilligers actief. Sterker nog, we kunnen rustig stellen dat zonder die vrijwilligers de club niet zou bestaan. En toch zien we dat lang niet alle clubs een structureel beleid voeren op dit gebied. Ondanks de vele commissies en werkgroepen ontbreekt het vaak aan structurele aandacht voor vrijwilligers en zien we dat bestuurders het vaak “erbij doen”. De ene keer is het het bestuur zelf, de andere keer zijn het vertegenwoordigers vanuit de diverse commissies binnen een atletiekvereniging. Slechts weinig clubs werken met een vrijwilligerscoördinator, en nog minder werken met een vrijwilligerscommissie met structurele aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Vreemd eigenlijk dat slechts weinig verenigingen beleid hebben voor hun "grootste kapitaal en de kurk waar de vereniging op drijft"; namelijk de vrijwilligers.

Voor structureel beleid is ook structurele en gecoördineerde aandacht nodig. Wij zijn dan ook groot voorstander om te werken met een vrijwilligerscommissie. Ook met een vrijwilligerscoördinator worden redelijk tot goede resultaten bereikt. Het grootste nadeel is vaak de (over)belasting wanneer de verantwoording over het vrijwilligersbeleid bij één persoon ligt. Tevens toont dit ook de kwetsbaarheid van de club wanneer deze persoon wegvalt. Zeker bij grote atletiekverenigingen of verenigingen met veel verschillende doelgroepen gaat de voorkeur uit naar een vrijwilligerscommissie.

In de meeste gevallen biedt het instellen van een vrijwilligerscommissie de beste, structurele oplossing voor het waarborgen van goed vrijwilligersbeleid. Van groot belang zijn afspraken over  de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de commissieleden onderling.