Parcoursmeter

1 à 2 uur per week

Als parcoursmeter meet en certificeer je parcoursen van wegwedstrijden. Een gecertificeerd parcours heeft de juiste lengte en verhoogt daarmee de kwaliteit van wegwedstrijden. Het biedt zekerheid aan organisaties en deelnemers en de mogelijkheid om records te erkennen.

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden

 • Het kunnen maken van een ijkbasis met een meetband en corrigeren voor de temperatuur
 • Het uitvoeren van de meting via de ideale looplijn over het parcours
 • Het adviseren van de organisatie bij aanpassing van het parcours
 • Het opstellen van een rapport waarbij de meting vastgelegd wordt en waarin eventuele aanpassingen worden vermeld
 • Het uitrekenen van de kilometerpunten op basis van het gemeten parcours

De parcoursmeters worden aangestuurd en leggen verantwoording af aan de projectmedewerker wedstrijdsport van het bondsbureau.

Werkwijze

Een verzoek tot meting wordt vanuit de Atletiekunie uitgezet onder de beschikbare parcoursmeters. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstand tussen woonplaats en plaats van het evenement. De beschikbare parcoursmeter maakt hierna zelf de afspraken met de organisatie. Metingen vinden plaats op tijdstippen dat er zo min mogelijk hinder is van verkeer.

De organisatie levert enkele documenten aan ter voorbereiding van de meting (parcourstekening; parcours in tekst; ijkbasis).

De parcoursmeter start de meting met het kalibreren van de Jones Counter op de ijkbasis. Vervolgens wordt de ideale looplijn op het parcours gefietst. De organisatie is hierbij aanwezig. Bij evenementen met een WA/AIMS label moeten twee parcoursmeters meten. De cijfers worden direct doorberekend in het meetrapport. Als de afstand niet correct is, geeft de parcoursmeter adviezen hoe dit wel kloppend te krijgen. Het rapport en verslag wordt binnen twee weken naar de Atletiekunie gestuurd zodat zij dit kunnen verwerken en de organisatie kan voorzien van het certificaat.

Team & Taken

De parcoursmeter maakt onderdeel uit van een poule van parcoursmeter-vrijwilligers. Er zijn diverse statussen onder de parcoursmeters. Met scholing en ervaring is het mogelijk door te groeien van C (nationaal) naar A (internationaal) meter. Parcoursmeters met interesse lopen mee met een aangestelde parcoursmeter. De parcoursmeter in opleiding doet een examenmeting om een vaste status te krijgen.

Eén keer per jaar organiseert de Atletiekunie een kennissessie met de overige parcoursmeters.

De werkzaamheden van de parcoursmeter zijn als volgt:

 • Nauw contact met de organisatie van het toegewezen loopevenement
 • Opmeten van het gewenste parcours
 • Uitrekenen van de rapportage
 • Uitschrijven van meetrapport
 • Indien van toepassing een ijkbasis neerleggen
 • Indien van toepassing 5km punten uit kunnen rekenen

Een A/B-parcoursmeter kan ook als observator ingezet worden voor evenementen met een WA/AIMS label. De taken van een observator zijn:

 • Nalopen van het parcours voorafgaand aan het evenement of de eventuele aanpassingen goed zijn doorgevoerd.
 • KM-punten nalopen
 • Tijdens het evenement mee rondom de kopgroep voor het controleren of de lopers ook de looplijn hanteren waarop de parcoursmeting heeft plaatsgevonden.

Wij/wat bieden wij jou

 • Voor de parcoursmeting ligt er geen vaste planning gedurende het jaar doordat er wisselende aanvragen ingediend worden. Op basis van de aanvragen worden de parcoursmeters betrokken. Het is van de parcoursmeters zelf en beschikbaarheid afhankelijk hoeveel tijd de functie kost.
 • Tijdens een meting draagt de parcoursmeter een zichtbaar Atletiekunie-hesje en profileert zich als zijnde Atletiekunie richting de evenementorganisator.
 • De parcoursmeter ontvangt naast reiskosten- ook een vergoeding per meting.

Enthousiast geworden?

Dan maken we graag kennis met je!

Stuur je motivatie per e-mail naar [email protected], ter attentie van Claudia Spierings. Ook voor vragen kan je terecht bij Claudia.