Aangepaste atletiek

Iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn!

Video credits: BSR Agency/Chef Visuals

Inclusiecheck

Benieuwd hoe inclusief jouw club is? Doe hier de inclusiecheck.

Opstarten aanbod

Of je nu een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking hebt, iedereen moet kunnen sporten en aan hardlopen of atletiek kunnen doen.

Lees meer
Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking kunnen binnen de baan- en de wegatletiek over het algemeen prima sporten. Goede communicatie is onmisbaar bij auditieve beperkten, van licht slechthorend tot ernstig doof. Wanneer de communicatie niet lekker loopt, haken doven en slechthorenden meestal af. Dat is zonde en nergens voor nodig. Sporten bij een horende atletiekvereniging biedt een goede en gezonde basis voor integratie en participatie door doven en slechthorenden.

Lees meer
Lichamelijke beperking

De atletieksport is een veelzijdige sport met verschillende disciplines (lopen, springen, werpen). Mensen met een lichamelijke beperking kunnen kiezen uit een discipline die het beste aansluit bij hun mogelijkheden.

Lees meer
Ontwikkelingsstoornis

De werkgroep Atletiek en Autisme Plus ondersteunt verenigingen, trainers en sporters bij hun trainingen in reguliere - en speciale trainingsgroepen bij vragen over omgaan met sporters met gedragseigenaardigheden, zoals vaak voorkomt bij onder meer autisme.Men richt zich op (trainers van) sporters met sociaal/emotionele – en gedragsbijzonderheden met een normale tot hoge intelligentie, onder andere atleten met autisme. Deze groep sporters kan met de juiste begeleiding zowel in reguliere – als in speciale trainingsgroepen sporten.

Lees meer
Verstandelijke beperking

Sporten en bewegen heeft veel voordelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het draagt bij aan meer zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen, meer ontspanning en minder gezondheidsproblemen. De atletieksport is uitermate geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Men sport over het algemeen vaker in aparte groepjes dan dat zij aansluiten bij de reguliere groepen.

Lees meer
Visuele beperking

Atletiek is voor mensen met een visuele beperking een mooie sport om te beoefenen. Zowel op de baan als op de weg kunnen blinden en slechtzienden goed meedoen aan een aantal onderdelen. In veel gevallen gaan blinde of slechtziende sporters op pad met een buddy.

Lees meer
Promotiemiddelen

Deelnemers komen niet vanzelf. Het is als club noodzakelijk om het één en ander zelf op te pakken. Heb je bij je club een communicatiespecialist? Hij of zij kan je helpen om gerichte acties op te pakken. Hieronder vind je de diverse promotiemogelijkheden:

Lees meer
Sporthulpmiddelen

Zijn er binnen de club vragen over het begeleiden van atleten met een lichamelijke beperking t.a.v. ortheses/prothes? Neem dan contact op met ons.

Lees meer
Subsidie en ondersteuning

Wil je nieuwe sporters aan je club binden of je sportaanbod verder ontwikkelen? Wellicht kan een van onderstaande organisaties je hierbij helpen.

Lees meer