Ondersteuning bestuur

Een overzicht van thema's waar clubs mee te maken (kunnen) krijgen en waar de Atletiekunie bij kan ondersteunen.

Verenigingsmonitor

Om jouw club te vergelijken met andere clubs binnen de atletiek- en loopsport is de verenigingsmonitor ontwikkeld.

Lees meer
Jeugdfonds Sport & Cultuur Lees meer
Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten, modelstatuten en huishoudelijk reglement.

Lees meer
Trainersbegeleiding op de club

Het verzorgen van goede trainingen aan enthousiaste atleten is dé core business van elke vereniging.

Lees meer
Clubadviseurs

Om de lokale en provinciale ondersteuning zo goed mogelijk met de clubs af te stemmen, is aan iedere provincie een bondsbureaumedewerker (clubadviseur) gekoppeld. Je kunt jouw contactpersoon bellen en mailen met al je vragen en hij/zij zal ervoor zorg dragen dat jouw vraag beantwoord wordt.

Lees meer
Privacywetgeving

De Atletiekunie wil sportclubs helpen bij het voldoen aan de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

Lees meer
Vrijwilligersvergoeding

Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven.

Lees meer
Verzekeringen

Wij hebben voor al onze verenigingen en alle leden drie collectieve verzekeringen afgesloten:

Lees meer
Schade melden

Hoe kun je een schade melden?

Lees meer
Ongelukken op de accommodatie

Inventariseer de risico’s en neem maatregelen.

Lees meer
DAS Juridische adviesdesk

Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. De Atletiekunie wil daarbij graag ondersteunen.

Lees meer
BUMA, SENA en VIDEMA

Voor het gebruik van muziekwerken en het vertonen van films en tv-programma's is toestemming nodig van de desbetreffende rechthebbenden (componisten, uitvoerende artiesten e.d.). Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA en VIDEMA) of de Wet op de Naburige Rechten (SENA).

Lees meer