Foto 3 Daniel

Ondersteuning bestuur

Een overzicht van thema's waar clubs mee te maken (kunnen) krijgen en waar de Atletiekunie bij kan ondersteunen.

Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers)

Als bestuurder ben je altijd druk in de weer. Tot nu toe is het je altijd nog gelukt om alles voor elkaar te krijgen. Het verdiende niet altijd de schoonheidsprijs, maar goed. Toch is het verstandig om eens na te denken over hoe je de zaken aanpakt. Stel dat jullie het clubhuis gaan verbouwen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Wie controleert de penningmeester eigenlijk? Hoe zorg je dat iedereen met plezier naar de club komt? Ben je ook bekend met de Code Goed Sportbestuur? Ben je bekend met jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid? Bekijk de animatie hieronder eens. Zo weet je hoe een integere bestuurder te werk gaat.

Lees meer
Clubadviseurs

Om de lokale en provinciale ondersteuning zo goed mogelijk met de clubs af te stemmen, is aan iedere provincie een bondsbureaumedewerker (clubadviseur) gekoppeld. Je kunt jouw contactpersoon bellen en mailen met al je vragen en hij/zij zal ervoor zorg dragen dat jouw vraag beantwoord wordt.

Lees meer
Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten, modelstatuten en huishoudelijk reglement.

Lees meer
Privacywetgeving

De Atletiekunie wil sportclubs helpen bij het voldoen aan de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

Lees meer
Vrijwilligersvergoeding

Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven.

Lees meer
Verzekeringen

Speciaal voor alle aangesloten leden en verenigingen van de Atletiekunie hebben wij toegankelijke en voordelige collectieve verzekeringen afgesloten met Everion Sport. Via onderstaande button ga je naar de website waar je alle informatie en certificaten kunt inzien. Ook kun je direct een verzekering afsluiten of schade melden.

Lees meer
Schade melden

Hoe meld je een schade?

Lees meer
Ongelukken op de accommodatie

Inventariseer de risico’s en neem maatregelen.

Lees meer
DAS Juridische adviesdesk

Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. De Atletiekunie wil daarbij graag ondersteunen.

Lees meer
Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur Lees meer
Rabo ClubSupport

Clubs zijn onmisbaar. Daarom helpt Rabo ClubSupport alle sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland met kennis, netwerk en geld. Als coöperatieve bank geeft Rabobank ieder jaar een deel van het resultaat terug aan verenigingen. Daarnaast zetten ze hun kennis en netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit doen ze met hun partners NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en verschillende sportbonden, waaronder de Atletiekunie. Samen helpen we clubs met het realiseren van hun ambities.

Lees meer
Jouw vereniging in beeld: De verenigingsmonitor

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit geldt ook voor de sportsector. Groei is niet meer vanzelfsprekend. Samenwerking, zowel tussen de Atletiekunie en clubs als clubs onderling is essentieel om uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en ambities na te streven. Is jouw vereniging klaar om de volgende stap te zetten naar een kansrijke toekomst?

Lees meer
BUMA, SENA en VIDEMA

Voor het gebruik van muziekwerken en het vertonen van films en tv-programma's is toestemming nodig van de desbetreffende rechthebbenden (componisten, uitvoerende artiesten e.d.). Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA en VIDEMA) of de Wet op de Naburige Rechten (SENA).

Lees meer
Trainersbegeleiding op de club

Het verzorgen van goede trainingen aan enthousiaste atleten is dé core business van elke vereniging.

Lees meer