Onze missie, visie en strategie

Hieronder vind je de missie, visie en strategie van de Atletiekunie.

Onze missie

Wij brengen mensen verantwoord in beweging.

Vanuit onze autoriteitsrol geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door iedereen te stimuleren in beweging te komen en te houden. Dit doen we primair met onze clubs en daarom is onze belangrijkste taak om hen te faciliteren en duurzaam te versterken.

Onze visie

Wij brengen drie miljoen mensen frequent en duurzaam in beweging en daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage om het sportiefste land ter wereld te worden.

Als de mens in beweging is, komt dat iedereen ten goede. De Atletiekunie is de start en gangmakende spil van beweging voor al haar stakeholders én het relevante publieke domein (gezondheid, onderwijs, voeding, techniek). Door nu de betrokkenheid op gebied van vitaliteit te realiseren bij deze doelgroepen leggen we de basis voor de sportiefste toekomstige generatie.

Strategische doelen

De vertaling van onze missie, visie en ambitie naar activiteiten verloopt langs de lijnen van strategische doelen. Strategische doelen geven richting aan ons langetermijnbeleid. Zij dienen als stip op de horizon en vormen de basis voor de uitwerking van het beleid:

  1. Atletiekaanbieders versterken
  2. Nieuwe doelgroepen binden
  3. Wedstrijdaanbod optimaliseren
  4. Topsportsucces beleven
  5. Community verbinden

Downloads

Atletiek 2024 Download