Onze missie, visie en strategie

Hieronder vind je de missie, visie en strategie van de Atletiekunie.

Onze missie

Wij brengen mensen verantwoord in beweging.

Onze visie

Als de mens in beweging is, komt dat iedereen ten goede.

De Atletiekunie is de start en gangmakende spil van beweging voor al haar stakeholders én het relevante publieke domein (gezondheid, onderwijs, voeding, techniek etc.)

Strategische doelen

De vertaling van onze missie, visie en ambitie naar activiteiten verloopt langs de lijnen van strategische doelen. Strategische doelen geven richting aan ons langetermijnbeleid. Zij dienen als stip op de horizon en vormen de basis voor de uitwerking van het beleid:

  1. Atletiekaanbieders versterken
  2. Nieuwe doelgroepen binden
  3. Wedstrijdaanbod optimaliseren
  4. Topsportsucces beleven
  5. Community verbinden

Downloads

Atletiek 2024 Download